برای یک ایران آزاد

تحریم پتروشیمی ضربه سیاسی و اقتصادی به دستگاه صدورتروریسم حکومت آخوندی؟

0

تحریم پتروشیمی یکی از مهمترین گلوگاههای تأمین مالی سرکوب داخلی و تروریزم خارجی را خواهد بست و این موفقیت بزرگی برای مردم و مقاومت ایران محسوب می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۱۷خرداد ۹۸بزرگترین شرکت پتروشیمی متعلق به سپاه پاسداران موسوم به شرکت صنایع [پتروشیمی] خلیج‌فارس و ۳۹شرکت و شعبه وابسته به آن را مشمول تحریم‌های خود کرد.
این تحریم همانطور که از دیرباز همواره مقاومت ایران خواستار آن بود، یک ضربه بزرگ به رژیم و سپاه وارد کرد. زیرا پتروشیمی پس از نفت مهمترین منبع درآمد رژیم است. محصولات پتروشیمی رژیم یک‌سوم از صادرات غیرنفتی ایران را به ارزش حدود ۱۳الی ۱۴میلیارد دلار در سال تشکیل می‌داد. حداقل نیمی از این هم مستقیماً تحت کنترل سپاه پاسداران بود و عواید آن یا صرف اهداف سرکوبگرانه سپاه در داخل و صدور تروریسم در خارج و در منطقه یا غارت و چپاول می‌شد و از طریق آن می‌شد پولشویی کرد و تحریمها را دور زد.
منابع مختلف رژیم بارها اعلام کردند که در سال گذشته ۴۳میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی (که عمدتاً مربوط به فراورده‌های پتروشیمی است) به خارج صادر شد، اما از این مبلغ فقط ۱۳میلیارد دلار به کشور بازگشت و از سرنوشت ۳۰میلیارد بقیه خبری نشد هرچند که مشخص است هزینه مصارف تروریستی رژیم از همین مبالغ مفقوده تأمین میشود!
از سال ۱۳۸۸(۲۰۰۹) که رژیم طرح خصوصی کردن صنعت پتروشیمی را در پیش گرفت ؛ صنعت پتروشیمی از زیر مجموعه دولتی وزارت نفت خارج شد و «خصولتی» گردید، سپاه به‌طور گسترده مالکیت این صنعت و پالایشگاههای پتروشیمی را به‌دست آورد و درآمدش از طریق فروش محصولات آن افزایش یافت.
بنابراین تحریم شرکتهای پتروشیمی، یکی از مهمترین گلوگاههای تأمین مالی سرکوب داخلی و تروریزم خارجی را خواهد بست و این موفقیت بزرگی برای مردم و مقاومت ایران محسوب می‌شود. هرچند که سرنگونی دیکتاتوری حاکم بر ایران، وظیفه مردم و مقاومت ایران است و اینگونه تحریمها فقط نقش کمک‌کننده را دارند!

منابع مالی سپاه بازهم محدودتر می‌شوند؛ دلارهای پتروشیمی به جیب پاسداران نخواهند رفت

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.