برای یک ایران آزاد

+تحصن و اعتراض کشاورزان اصفهان باشعار «دشمن ما همینجاست »

0

روز جمعه ۲۴ فروردین۹۷   مردم و کشاورزان متحصن پس از راهپیمایی؛ هنگامی که در برابر «نیروی انتظامی» قرار گرفتند؛ بدون اینکه هیچ اعتنایی به تهدیدات و عجز و لابه و تهدید عوامل حکومت برای متفرق شدن؛ اقدام به اقامه نماز کردند.

شعارهای کشاورزان
کشاورزان شعار می‌دادند:
«ما مردمان شهر اصفهانیم حق‌آبه را ارث پدر می‌دانیم
کشاورز می‌جنگد آب یزد را می‌بندد
الله اکبر الله اکبر
زندانی کشاورز آزاد باید گردد
توپ تانک فشفشه آب باید باز بشه
کشاورز می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد.»

در حالی که فریادهای کشاورزان حکومت و عوامل آن را نشانه رفته بود، «نیروی انتظامی»‌حکومت با ایجاد سر و صدای با بلندگوهای قوی تلاش می‌کرد تا صدای کشاورزان به گوش کسی نرسد.
کشاورزان در خیابان جی  هنگامی که به سوی چهارراه اریسون تظاهرات می‌کردند شعار می‌دادند:
«عزا عزاست امروز روز عزاست امروز   زندگی کشاورز روی هواست امروز»

هشتگ دشمن ما همینجاست
صبح روز جمعه همچنین در میان کشاورزان اصفهان شعاری داده شد که به سرعت در فضای مجازی به آن واکنش نشان داده شد. کشاورزان و بخصوص زنان در تظاهرات صبح شعار دادند:
«دشمن ما همین‌جاست الکی میگن آمریکاست»
این شعار به هشتگ #دشمن_ما_همینجاست در توییتر تبدیل شدو کاربرانی زیادی در حمایت از کشاورزان اصفهان و زنان با این هشتگ حمایت خود را نشان دادند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.