برای یک ایران آزاد

تحصن چند تن از رانندگان شرکت واحد مقابل وزارت کار رژیم

0

تحصن چند تن از رانندگان شرکت واحد مقابل وزارت کار رژیم
چند تن از رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه در روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸  که توسط کارگزاران رژیم در این شرکت، با دلایل واهی و کمک مدیران اداره کل کار رژیم در استان تهران از شغل خود که حق مسلم و اولیه شهروندی می‌باشد اخراج شده اند، نسبت به نحوه رسیدگی در هیات های حل اختلاف و همچنین روابط ویژه بین مدیران اداره کل کار استان تهران و مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی از ساعت ۱۰:۳۰ به نشانه اعتراض اقدام به تحصن مقابل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رژیم کردند.

تحصن کنندگان بنری در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
«شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و وزارت کار با پرونده سازی ما را از کار اخراج کردند.
علیرغم سال ها پیگیری هیچ مسئولی پاسخگو نیست.
ما خواهان بازگشت بکار هستیم».

قابل ذکر که: اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی در روز شنبه ۲۵ اسفند ۹۷ در اعتراض به تخلفات هیات مدیره تعاونی مسکن شرکت واحد در مقابل معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.همچنین عده‌ای دیگر از اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی در مقابل معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه (خیابان ولیعصر روبروی جامی) تجمع برپا کرده بودند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.