برای یک ایران آزاد

علت توقف طرح افزایش سرکوب با اسم رمز «تحول قوه قضاییه» چیست؟

0

 تحول قوه قضاییه طرحی که خامنه‌ای تاکنون فقط به‌طور رسمی و بسیار سر بسته مطرح کرده ولی هرگز وارد توضیح دقیق آنچه در نظر دارد انجام دهد، نشده است.هنگامی که خامنه‌ای رئیسی را به‌عنوان رئیس قضاییه نظام معرفی کرد،‌ در حکمش از ضرورت این طرح اسم برد. اما توضیح مشخصی در این زمینه نداد .

 روز چهارشنبه ۵ تیر ۹۸، به مناسبت هفته قوه قضاییه، خامنه‌ای در دیدار با آخوند جلاد رئیسی و سایر سرکردگان و دژخیمان قضاییه نظامش، بر اجرایی شدن «طرح تحول» دستگاه اعدام و شکنجه تأکید کرد.

خامنه‌ای تاکنون توضیحی درباره محتوای این طرح نداده ولی به صورت سربسته به برخی نکات اشاره کرد که می‌توان با توجه به کارنامه نظام آخوندی و فرهنگ حاکم برآن به ماهیت این طرح پی برد. ولی فقیه ارتجاع بر برخی ویژگی این طرح انگشت گذاشت از جمله «برخورداری از قاطعیت و اقتدار» و «حضور جوانان انقلابی» در قضاییه که به معنی افزایش سرکوب است. خامنه‌ای همچنین بر ضرورت سرعت بخشیدن بر اجرای این طرح تأکید کرد و گفت که این طرح «باید بدون تأخیر شروع شود» و بعد هم به ضرورت «اجرای زمان‌بندی‌شده، شجاعانه و متکی بر روشهای مبتکرانه این برنامه» اشاره کرد.

البته صحبتهای خامنه‌ای همچنین حاوی کدهای دیگری هم هست مثل «روش‌های مبتکرانه این برنامه» که نشان می‌دهد ولی فقیه در عین حال که مانند اکسیژن به سرکوب شدید نیاز دارد ولی در عین حال نسبت به واکنش‌های حاد اجتماعی که به قیامی منجر گردد و کل بساط نظام را دچار تهدید کند وحشت دارد، در نتیجه می‌خواهد این داروی تلخ را به مرور به خورد جامعه انفجاری بدهد.

اگرچه این رژیم در دهه ۶۰شدیدترین سرکوبهای تاریخ را علیه مردم و مقاومت ایران اعمال کرده اما خامنه‌ای به‌خوبی می‌داند که نه نظامش قدرت و توان دوران حاکمیت خمینی را دارد و نه جامعه ایران مثل دهه ۶۰است همان که خامنه‌ای خود می‌گفت بر روی «گسل» های اجتماعی هستیم، گسل‌هایی که اگر فعال شوند زلزله اجتماعی به‌وجود خواهد آمد! و نه شرایط بین‌المللی چنین دست بازی را به رژیم خواهد داد. در نتیجه تمامی مؤلفه‌های قدرت علیه ولی فقیه عمل میکند و به همین خاطر دست به عصا حرکت می‌کند.

به همین علت خامنه‌ای با یک پارادوکس مواجه است. از یک طرف برای مهار این گسل‌ها نیاز شدید به سرکوب دارد. اما از سوی دیگر هر عمل سرکوبگرانه، خودش می‌تواند جرقه‌ای به بشکه باروت خشم اجتماعی افکنده و آن را منفجر کند.

خامنه‌ای در همین سخنرانی به نفرت شدید اجتماعی به دستگاه اعدام و شکنجه آخوندی با عنوان آنچه در «فضای بی‌در و دروازه مجازی» علیه قضاییه آخوندی گفته می‌شود اشاره کرد و به جلادان خود گوشزدکردکه این واکنش‌ها نباید آنها را دچار وحشت کند.

نکته مهم دیگر این‌که خامنه‌ای ظرفیتهای سرکوب قبلی‌اش را هم در رویارویی ۴۰ ساله با مردم و به‌ویژه مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران از دست داده و در این زمینه بسیار ناتوان و فرسوده شده است. چند وقت پیش خبرگزاری مهر آخوندی گفت: «مجاهدین از هر فرصتی برای فضاسازی و آشوب اجتماعی علیه نظام استفاده می‌کنند».

 

درهمین زمینه:

انتصاب جلادی به عنوان سردژخیم قوه قضاییه خامنه‌ای از دید رسانه‌ها

این انتصاب اتفاقی نیست؛ رئیسی، قاضی قتل‌عام مجاهدین، رئیس «قوه‌قضاییه» شد

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.