ترانه جدید «جانم فدای ایران»

ترانه‌ای در بطن یک قیام خروشان و بیاد شهیدان فراز

قیام بزرگ مردم ایران علیه دیکتاتوری ولایت فقیه همراه با خود دگرگونی‌های زیادی را  در بطن جامعه موجب شد. واژگانی مردند و واژگانی زنده شدند. فرهنگ مرگ و نیستی و عزا و ماتم که خمینی و انصارش به مدت ۴۴ سال بر این کشور مستولی کردند جایش را به فرهنگ پویش و خیزش و امید و حرکت داد.

در چنین زمینه ای است که هنر نیز به خلق جدیدی می رسد و خود را در مسیر جنبش و قیام در کنار جوانان شورشگر و شهیدان سربدار می یابد.

ترانه جانم فدای ایران از چنین سنخی است. ترانه ای همسو با مردم و همبستگی عمومی برای سرنگونی دیکتاتوری.
اجرای مشترک: امیر آرام، روزبه عماد، سعید غلام‌نژاد و نیما حبشی

همراه با فرزندان بپا خاسته‌ ایران‌زمین، یک حس مشترک را با ۸ گویش و زبان فریاد می‌کنیم: جانم فدای ایران
انقلاب دموکراتیک مردم ایران بی‌تردید پیروز است.

در همین زمینه

ترانه خون ارغوانها

متن ترانه جانم فدای ایران ۰ نوشته علیرضا خالو کاکایی


شده ایران، سرای انقلاب و آتش و عصیان
به عشق سرخ آزادی، بسا پرورده سرداران
همه ایرانیانیم، ای عزیزان، عشق ما ایران
شکوفان از یکی ریشه در این خاک بهارافشان
اگر کرد و بلوچ و ترکمان، ترک و عرب هستیم
همه اعضای یک‌پیکر، همه جان‌ایم، او جانان
جانم فدای ایران
جونم وسیقت ایران
منی جان په ایرانا کربان
أفدی روحی لایران
جونوم فدای ایران
می جان ایرانا قوربان
گیانم به فیدای ئیران
جانیم ایرانا گوربان

برانداز ستم با ارتشی گرد از زنان، مردان
برای انتقام خون یاران، سربه‌سر توفان
برآر از عمق جان فریاد، ازین مردم‌کش استبداد
رها کن شعله را در کینه‌ باروت مرگ‌افشان
خون در رگان خشم می‌جوشد آتشین
ای لحظه‌ تفنگ بیرون شو از کمین
جانم فدای ایران
جونم وسیقت ایران
منی جان په ایرانا کربان
أفدی روحی لایران
جونوم فدای ایران
می جان ایرانا قوربان
گیانم به فیدای ئیران
جانیم ایرانا گوربان

شهنشیخ لعین! من انتقام آتشین هستم
من آن خشم خدا و خلق در ایران‌زمین هستم
خون در رگان خشم می‌جوشد آتشین
ای لحظه‌ تفنگ بیرون شو از کمین
جانم فدای ایران
جونم وسیقت ایران
منی جان په ایرانا کربان
أفدی روحی لایران
جونوم فدای ایران
می جان ایرانا قوربان
گیانم به فیدای ئیران
جانیم ایرانا گوربان

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل