برای یک ایران آزاد

ترانه پرنیان شفق

0

پرنیان شفق یا بیژن یا خون بیژن، نام یکی از سرودهای انقلابی ایران است که در دوران انقلاب ۵۷ در آلبومی بنام «شراره‌های آفتاب» توسط سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران منتشر و از معروفیت فراوانی برخوردار شد. متن این ترانه توسط سعید سلطانپور سروده شده و با صدای داوود شراره‌ها خوانده شده‌است. موسیقی این ترانه را مهرداد موجی (مهرداد برآن) ساخته و تنظیم کرده‌است. صدای خواننده را گروه کر دانشجویان واشینگتن همراهی می‌کند. سرود پرنیان شفق که به نام سرود بیژن یا خون بیژن نیز شناخته شده‌است، در گرامیداشت بیژن جزنی، تئوریسین و عضو بنیانگذار سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران سروده شده‌است

ترانه پرنیان شفق

به پرنیان شفق، ز خون شراره دمید

ز سرخی‌اش شرری، به هر ستاره رسید

گلوله بارد که تا برآرد ز شط آتش و خون، ز صبح توده نوید

ز سرخی هر ستاره اکنون نشسته در تن شب، (نشان صبح سپید)۲

ببین که شهر و جنگل‌ها، ز قهر آنان خونین است

شهاب راه آینده، ز خون آنان آذین است

شکوه روشنی فردا، ز خون برآرد سر

بگو به میهن که خون بیژن ستاره گشت و از آن، چه‌سان شراره دمید

به سرخی هر ستاره اکنون نشسته در تن شب، (نشان صبح سپید)۲

ز سرنگونی شب، کنون نگر همه‌جا

ز خشم و کینهٔ خلق، شراره گشته به پا

به نام هر یل که از سیهکل چو تندری دمد از، سرود آتش و خون

شهادت هر ستاره سازد ز سرخ چهرهٔ خویش، (تلاش و کینه فزون)۲

رهایی خلق ایران، نبرد ما را آئین است

و کهکشان فردای‌اش، ز خون آنان آذین است

شکوه روشنی فردا، ز خون برآرد سر

بگو به میهن که خون بیژن ستاره گشت و از آن، چه‌سان شراره دمید

به سرخی هر ستاره اکنون نشسته در تن شب، (نشان صبح سپید)۲

ترانه

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.