برای یک ایران آزاد

ترور اقبال مرادی پدر زانیار مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام

0

ترور اقبال مرادی پدر زانیار مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام
ترور اقبال مرادی پدر زانیار مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام به دست تروریست‌های وابسته به رژیم ایران در شهر پنجوین با شلیک هفت گلوله.

سه شنبه شب ۲۶تیر ۹۷ اقبال مرادی پدر زانیار مرادی زندانی سیاسی  محکوم به اعدام به دست تروریست‌های وابسته به رژیم ایران در شهر پنجوین با شلیک هفت گلوله ترور شد و متاسفانه جان باخت.

اقبال مرادی عضو  جمعیت حقوق بشر کردستان و پدر زانیار مرادی و عموی لقمان مرادی زندانیان محکوم بە اعدام  است.

ترور اقبال مرادی پس از آن صورت گرفت که  وی  پس از فشارهای مکرر اطلاعات رژیم ایران ناچار بە ترک زادگاه خود مریوان شد و چندین سال بود کە در شهرستان پنجوین از توابع استان سلیمانیه عراق سکونت داشت.

اقبال مرادی پیشتر نیز چندین بار از سوی نیروهای وزارت اطلاعات از طریق تلفن تهدید بە مرگ شدە بود.

پیکر اقبال مرادی ساعت یک و ٣٠ دقیقە نیمە شب چهارشنبە ٢٧ تیر ۹۷ بر روی پل پنجوین مشاهدە شدە است.

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.