برای یک ایران آزاد

تشدید مخاصمات منطقه به چه سمتی میرود؟: گفتگو با موسی افشار

0

تشدید مخاصمات منطقه بعد از تغییر آرایش نظامی در منطقه و در خلیج فارس، از جمله ورود  ناوگان نظامی و بمب افکن‌های آمریکا.وبحران‌های داخلی روی رژیم بیشتر شد ه است . از طرف دیگر یکسری حرکت‌هایی از طرف گروهای نیابتی انجام شده که موضعگیری‌های ضد و نقیضی را از جانب رژیم در ارتباط با این اعمال داشتیم.سئوال اصلی این است که وضعیت منطقه به چه سمتی میرود.درهمین رابطه آقای موسی افشار درگفتگویی با تلویزیون ایران ازادی به این موضوع پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد

موسی افشار : وقتی ما از بحران صحبت میکنیم‌، بحران یعنی مهار آن در دستور روز قرار میگیرد ، تضاد و مشکل که همیشه هست، اما وقتی میگوییم بحرانی یعنی مهار آن باید در دستور کار قرار بگیرد و الا زمام امور از دست خارج میشود و با تبعات و پیامدهایی روبرو هستیم که قابل پیش بینی نیست، این مفهوم عام بحران است، ولی این بحرانی که الان با آن روبرو هستیم، در واقع بدنبال لیست‌گذاری سپاه است و سپاه ارگانی است که از یکطرف اقتصاد کشور را در داخل قبضه کرده است و از طرف دیگر دست بستگی های زیادی در خارج برای رژیم ایجاد کرده است، ضرب شدن این دو موضوع در هم و در وضعیت اقتصادی که کشور در آن بسر میبرد، و بخصوص بعد از قیام ۶ دی ماه ۹۶ تا الان، اینها شرائط بحرانی را در هم ضرب کردند یعنی تشدید کردند، اوضاع برای رژیم غیر قابل مهار شده است، یعنی با پیادمدهای غیر قابل پیش بینی روبرو است، از یک طرف سپاهی که میگفت ما ۲۰۰هزار نفر را در خارج از مرزهای ایران مسلح کردیم الان مثل همان برنامه اتمی که طناب دارش شد و در ۲۰۱۵ به پای میز مذاکره و میز عقب نشینی و امضاء آن کشیده شد، الان این حضور منطقه ای رژیم که لافش را میزد، و با آن میخواست مسائل زیادی را در داخل کشور حل بکند ، بصورت طناب داری به گردنش افتاده است، این بیانگر آن وضعیت بحرانی است که الان داریم راجع به آن صحبت میکنیم.

موسی افشار : هیولایی که رژیم با دخالت و جنگ‌افروزیش در منطقه ایجاد کرده بود، مبتنی بر دو عامل مهم بود:
عامل اول، جنگهای باد آورده، و در  واقع آماده‌خوری و مفتخوریهایی که رژیم از جنگهایی که در منطقه علیه افغانستان و عراق شده بود، که سعی کرد بهره‌اش را ببرد.

دوم سیاست مماشات بین‌المللی بود، که در مقابل چنین اقدامات رژیم در خارج ، از جمله مسلح کردن حزب‌الله( حزب الشیطان)، دخالت در سوریه، عراق و یمن، سیاست مماشات جهانی با او راه میآمد، در راس همه هم دولت اوباما در امریکا که همه شاهدش بودیم، به این رژیم پوئن میدادند و کوتاه میآمدند، در قبال باج‌خواهی‌هایش پاسخ مثبت میگرفت، در نتیجه خط‌ش را پیش میبرد، الان با خروج امریکا از برجام، با در پیش گرفتن سیاست برخورد در قبال رژیم، با پایان سیاست مماشات، با در لیست قرار گرفتن سپاه، و با انسداد منابع مالی رژيم که اساسا خرج همین کارها در خارج کشور و از جمله پروژه های موشکی‌ش میشد، این رژیم روزبروز سیاست جنگ افروزیش فروکش میکند و در جاهای دیگر میبینیم در عراق و سوریه که رژیم حرف اول و آخر را نمیزند، الان مثلا در سوریه ما شاهد هستیم کنفرانسهایی تشکیل میشود که رژيم را دعوت نمیکنند و اگر هم دعوت کنند به او سهمی در سیاست‌گذاری نمیدهند، هر چند هنوز نیروهای نظامی وابسته‌ش روی زمین وجود دارد، این همان تغییر تعادلی است که ایجاد شده و به میزانی که این داستان پیش برود  به میزانی که رژیم نتواند عکس‌العملی در مقابل این اقدامات داشته باشد، این سیاست هراس افکنی‌ش هم اثرش را از دست میدهد، و در واقع با شرائط جدیدی روبرو هستیم.

موسی افشار : طبیعی است دستگاه سرکوب رژیم در داخل نیاز به یک پشتوانه دارد پشتوانه را از زبان ولایت فقیه جنایتکار و بقیه سردمداران رژيم بشنویم که میگویند اگر ما در عراق و سوریه خط نبندیم، ناچار هستیم در خیابانهای تهران و شهرهای ایران خط ببندیم، در مقابل کی خط ببندند؟ در مقابل مردم و در مقابل مقاومت مردم ایران و در برابر قیامی که کردند، بنابراین برای اینکه نیروی سرکوبگر سپاه و بسیج قدرت برخورد با قیام مردم را داشته باشند، باید قدرتی داشته باشند که بر روی ماشه فشار بدهند، این انگیزه را وقتی پشتوانه خارجی داشته باشد و بگوید ما خط‌مان در عراق و یمن و سوریه پیش میرود، از آنجا پشتوانه میگیرد برای همین میگوید اگر آنجا خط نبندیم باید در تهران ببندیم، الان این تعادل بهم خورده است و در حال فروکش کردن است، قبلا تهدیدات زیادی میکرد ، و میگفتند اهداف امریکایی را تا ۲هزار کیلومتری هر جا باشد هدف قرار میدهیم، حالا آن اهداف که ناوهای امریکایی باشند ، آمدند در نزدیکی مرزهای ایران، اما اینها هیچ حرکتی که نکردند هیچ، سکوت مرگباری در این زمینه کردند، از آن طرف ما شاهد موارد دیگری هم هستیم، در سوریه بمبارانهای متعددی از جانب اسرائیل علیه مواضع رژیم صورت گرفته و فرماندهان زیادی از آنان کشته شدند، وزیر دفاع اسرائیل گفته بود ما ۲۰۰ حمله کردیم، انبوهی فرماندهان سپاه کشته شدند از جمله سرتیپ پاسدار حسن شاطری و رژيم صدایش را در نیآورد، پسر عماد مغنیه که ظاهرا داماد قاسم سلیمانی است کشته شده ، اینها ضربات سنگینی بود، در اخبارها هست ولی رژیم صدایش را در نیمآورد، چون باید اقدام نظامی بکند، و این شرائط سختی را برای او ایجاد میکند، در خارج از مرزهای ایران بدنبال این است هر طور شده زمینه برخورد نظامی را که واقعا نمیتواند پاسخگو باشد را از بین ببرد، اما در داخل برای پاسداران و بسیجیان بشدت نگران و دلواپس میخواهد خرج بکند،  اما اقدامی که مستقیما توسط خودش باشد وارد نمیشود،

موسی افشار : طبیعی است که جواب خیر باشد نمیتواند، منتهی از آنجا که به مدت بیش از۱۰ سال دولتهای مالکی و قبل و بعد از آن در داخل عراق دست نشانده رژیم بودندو رژیم توانسته در تمام نهادها بخصوص نهادهای امنیتی، نظامی  اطلاعاتی عراق نفوذ بکند و همچنین در بخشهای اقتصادی این کشور بنابراین جمع کردن بساط رژیم یک امر ساده‌ای نیست، شما میدانید ایرج مسجدی یکی از معاونین قاسم سلیمانی بود، الان سفیر رژیم درعراق است، رژیم تمام تلاشش را کرد، که این روند در عراق ادامه پیدا بکند، ولی نشد، آن بیتی که (تحت عنوان بیت شیعی در گیومه)، ائتلاف شیعی بود از هم پاشید، و رژیم نتوانست مجددا مالکی یا فالح فیاض و یا هر کسی از آن قماش را سر کار بیاورد هر چند الان کماکان بسیاری از اهرمهای قدرت را در دست دارد اما نه بصورت قبلی،  بنابراین ما شاهد افت مستمر رژیم در عراق بودیم، از طریق همین هادی عامری و پارلمانی که اینها در آن هستند رژیم نتوانسته مسئله بیرون رفتن نیروهای امریکا را در آنجا حل بکند، ما شاهد افت مستمر هستیم از جمله موضعگیری اخیر مقامات مذهبی مثل سیستانی و مقتدی‌ صدر که هر دو گفتند عراق باید از درگیری بین رژيم و امریکا کنار بکشد، این قابل توجه است چون رژيم روی اینها حساب باز میکرده و برای درست کردن حشدالشعبی و بقیه نیروهای باصطلاح شیعه عراق روی اینها سالیان حساب میکرده الان دارند میگویند ما بی‌طرف هستیم، بی طرفی اینها برای رژيم آن هم در صحنه‌ای مثل عراق چیز ساده ای نیست، کما اینکه بقیه مقامات و بقیه هم بعد از شلیک کاتیوشا به نزدیکی سفارت امریکا در منطقه سبز ما شاهد این بودیم پشت سر هم عناصر قسم‌خورده مزدوری برای رژیم مثل هادی العامری که دست بوس خامنه‌ای است و قیس خزعلی و بقیه پشت سرهم میآیند و میگویند عراق نباید صحنه درگیری امریکا با رژیم بشود و تکذیب میکنند و میگویند کار درستی نیست، به این شکل میخواهند باصطلاح خودشان را از اینکه مورد حمله امریکا قرار بگیرند حفظ بکنند، چون در تیررس هستند، بنابراین میبینیم رژیم حتی از نزدیکترین عناصر وابسته به خودش در شرائط جدید نمیتواند روی آنان پا سفت بکند، این در یک کلام نشاندهنده پایین آمدن رژیم در تعادل قوا و تاثیرش در عراق بر روی این نیروها است و اگر به این سمت ادامه پیدا بکند، بخصوص بعد از ۱۰ سال تحریمها که روحانی رفت و خواست عراق را کماکان حیاط خلوت دورزدن تحریمهای رژیم بکند و به نتیجه نرسید، ادامه پیدا بکند قطعا با وضعیت جدیدی در عراق در رابطه با رژیم مواجه خواهیم بود.

موسی افشار : ادعای اینها که از سپاه استقلال دارند یک دروغ مفتضح و بسیار روشنی است، طبیعی است در چنین شرائطی چنین ادعاهایی بکنند، تا اقدامات نظامی‌شان به پای رژيم ایران نوشته نشود، و رژیم بابت اینکارها مجازات نشود، ولی همه میدانند نه امکانات تولید و نه امکانات آموزش و نه امکانات فنی حوثی ها چیزی از خودشان باشد، و تماما ودر طی بیش از ۲۵ سال آموزش‌هایی که توسط رژیم دیدند و بخصوص آموزش‌هایی که توسط حزب‌الله( حزب‌الشیطان) لبنان به دستور و هدایت رژیم دیدند، حزب‌الله( حزب‌الشیطان) لبنان که بدستور رژيم به آنان آموزش داده است همان حزب‌الله( حزب‌الشیطان) است که حسن نصرالله گفت، ما پولمان و آبمان و غذا، لباس، هست و نیست‌مان ، سلاح و مهماتمان، همه چیزمان از رژیم ایران است، تا وقتی در رژیم ایران پول باشد ما هم پول داریم،  اینها آموزش دهنده اصلی حوثی‌ها هستند، طبعا با کمکهایی که مستقیم رژيم میکند و کشتی های زیادی از طرف رژیم آنجا لو رفته است، در بازرسی های آبهای بین‌المللی در حاشیه یمن کشف شده است، کما اینکه تمام شخصیتهای مبارز یمنی مستمرا  به رابطه ارگانیکی که حوثی‌ها با رژیم دارند اشاره کرده‌اند، ، بنابراین هم سلاح و هم آموزش هم دستور از جانب رژیم ایران است، شاید دقت کرده باشید اخیرا که برخی از پهپادهای باصطلاح بکار گرفته شده از جانب حوثی ها علیه عربستان ، مقامات عربستان گفتند که بدستور رژیم ایران بوده است، چون حتی منافع تیز حوثی ها بعد از رانده شدنشان از بندر حدیده و جاهای دیگر در این است که اگر بتوانند به آتش بس و یک توافقی برسند، ولی هر بار دخالت رژیم هست که بخاطر منافع و مصالحی که برای خودش دارد آنها را بر خلاف همه مذاکراتی که داشتند میراند، بعضا منفعت خودشان هم نیست، ولی چون دستورات از جانب رژیم هست و اینها بدون دستورات رژیم نمیتوانند کاری بکنند، اقدام به این اعمال میکنند، رژيم بدلیل اینکه دست خودش بطور مستقیم در اینکارها دیده نشود اینها را به خدمت میگیرد، تا در معرض مجازات و در معرض عکس‌العمل قرار نگیرد، طبیعی است که سعی میکند از نیروهای نیابتی و از جریانات وابسته به خودش اقداماتش را انجام بدهد

موسی افشار : تهدیدات رژیم مال امروز و دیروز نیست ، چه در رابطه با داستان یمن و دخالتهای رژیم در خود منطقه، چه سیاست موشکی که رژیم داشت ، طبیعی است کشورهای همسایه ایران اعم از اینکه در حاشیه خلیح فارس یا بقیه جاها باشند، در معرض جنگ افروزی و آشوبی که رژیم در منطقه بپا میکند هستند، و منافع‌شان در خطر قرارمیگیرد، جامعه جهانی دنبال این بود که برجام سرآغازی باشد برای به اصطلاح بازگشتی که رژیم به روال عادی برگردد، یعنی از سیاست های مداخله جویانه‌ش، از جنگ افروزیش، از موشکپرانی، وغیره… کوتاه بیاید و آغازی باشد برای آنچه که خود رژیم میگوید برجام های ۱و۲و۳ الی آخر، ولی با ماهیت این رژیم نمیخواند و این چیزی است که به درستی رییس جمهور برگزیده مقاومت در اولین اطلاعیه در آخر ژوین ۲۰۱۵توافق هسته‌ای در وین امضاء شد،  بیاینه  همان روز داده شد و به جامعه بین المللی هشدار داده شد که اگر این توافق با توافق های دیگر تکمیل نشود و اگر موشکپرانی و کل امکانات موشکی رژیم و دخالت ها و حضور رژیم در کشور های دیگر محدود نشود، سپاه پاسداران و سپاه تروریستی قدس اخراج نشوند این اقدامی که شما کردید دو سال نشستید و به توافق رسیدید، بی نتیجه میماند و رژیم کارش را  میکند و همان کار را کرد، تقریبا ۱۵۰ میلیارد دلار که بعد توافق ۲۰۱۵ آزاد شد توسط خامنه‌ای خرج چی شد؟ خرج این دو اهرمی که خودش میگوید دنیا میخواهد من را از این دو اهرم خلع سلاح بکند، یعنی سیاست موشکی و سیاست حضور تجاوزگرایانه در منطقه خرج اینها شد،  خرج سفره مردم ایران و وضعیت فلاکت بار اقتصادی و ارتش فقرا و گرسنگان نشد، الان ما با شرایط جدیدی روبرو هستیم نه آن کار شده و نه آن پول میلیاردی خرج مردم ایران شده  و از این طرف تحریمها برگشته و سپاه پاسداران در لیست تروریستی رفته ، که محدودیتها و دست بستگیهای فوق العاده زیادی را به رژیم تحمیل کرده ، از آن طرف هم در داخل سیل ویرانگری که آمد ، مصیبتها و مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد شد و قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان بالا رفته است، این آن وضعیت بحرانی است که ناشی از ماهیت این رژیم است اگر دنبال موشکی نمیرفت، اگر بدنبال دخالت منطقه ای نرود، چه میشود؟ آن چیزی که خودش میگوید خط مبارزه و خط رویارویی به خیابانهای ایران منتقل میشود،  همانطوریکه در همین باصطلاح یک سال و نیم اخیر شاهدش بودیم، با کانونهای شورشی بارز کننده در واقع خشم و خواسته مردم ایران برای سرنگونی این رژیم هستند، این یک صحنه آماده است، رژیم سعی کرده این را در زیر آتش خاکستر و در زیر سرکوب شدید نگه دارد ولی خودش بیشتز از همه میداند که درست نه بر روی انبارت باروت، بلکه در قله یک آتشفشان نشسته است  این آتش فشان در حال غلیان و در حال انفجار است.

کلیپ کنفرانس

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.