برای یک ایران آزاد

تظاهرات تهران در خیابان ولی عصر با شعار مرگ بر خامنه ای شروع شد

0

تظاهرات تهران در خیابان ولی عصر با شعار مرگ بر خامنه ای شروع شد
تظاهرات تهران در خیابان ولی عصر با شعار مرگ بر خامنه ای شروع شد. تظاهرات تهران در روز پنجشنبه ۱۱ مرداد ۹۷، همراه با تظاهرات شهرهای اصفهان شیراز گوهردشت کرج مشهد و اراک است. مردم در تظاهرات تهران علیه خامنه‌ای شعار می‌دهند و خواهان تغییر حکومت هستند.

این خبر به روز می‌شود:

در برخی نقاط نیروهای امنیتی به سوی مردم گاز اشک آور شلیک کرده‌اند.

درگیری در نقاط مختلف شهر تهران ادامه دارد.

مردم تهران در تظاهرات خود شعار می‌دهند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

در پارک ملت مردم شعار می‌دهند اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا

مردم در تظاهرات تهران در میدان ولیعصر شعار می‌دهند

مرگ بر خامنه‌ای

توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه

در چهارراه ولیعصر یک دختر جوان توسط یگان ویژه مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

جوانان دلیر تهران در چهار راه ولیعصر با شعار مرگ بر خامنه ای با  مزدوران بسیجی درگیر شدند.

درگیری میان جوانان تهرانی در ولیعصر با نیروهای یگان ویژه در جریان است.

جوانانی قیامی در ولیعصر تهران یک بسیجی مزدور را کتک زدند.

جوانان تظاهر کننده در ولی عصر تهران شعار می‌دهند:‌

ایرانی باغیرت حمایت حمایت

در تهران تظاهرات در چهار راه ولی عصر، پارک دانشجو و تئاتر شهر جریان دارد و شعار مرگ بر دیکتاتور طنین‌انداز است.

جوانان در پارک دانشجو شعار می‌دهند بیشرف بیشرف

تظاهرات تهران در خیابان ولیعصر با شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه  و آتش زدن منبع زباله در خیابان توسط جوانان.

جوانان دلیر تهران در چهار راه ولیعصر با شعار مرگ بر خامنه ای با  مزدوران بسیجی درگیر شدند.

درگیری میان جوانان تهرانی در ولیعصر با نیروهای یگان ویژه در جریان است.

هر لحظه بر تعداد تظاهر کنندگان افزوده می‌شود.

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.