تظاهرات سراسری؛ بعد از ۴۱ سال خیابان‌ها بدست مردم تسخیر شدند!

فریاد مرگ برخامنه ای از تمام ایران شنیده می شود

تظاهرات سراسری امروز سه شنبه ۲۹ شهریور یکی از شکوهمند ترین تظاهرات خشم در ایران بود. تظاهراتی که در آن زنان نقش پیشتاز را داشتند و رهبری و هدایت تظاهرات در اکثر نقاط در دست زنان بود.

در تظاهرات سراسری روز سه شنبه و شامگاه سه شنبه تقریبا تمام ایران برخاسته بود. مردم خشمگین با دست خالی به مقابله با نیروهای مسلح خامنه‌ای برخاستند و در اکثر صحنه‌ها نیروههای انتظامی و سرکوبگر را وادار به عقب نشینی کردند.

به معنای واقعی بعد از ۴۱ سال خیابان شهرهای ایران به دست مردم افتاد و مردم بر یکی از صحنه‌های زندگی شان مسلط شدند.

شهرهایی که تاکنون به قیام برخاستند عبارتند از: تهران، کرج، مشهد، قزوین، زنجان، شیراز، رشت، همدان، اراک، کرمان، ایلام، کرمانشاه، سنندج، قروه، تبریز، ارومیه، اردبیل، قم، کیش، گرگان، ساری، آمل، سبزوار، فردیس کرج، نقده، ایذه، بوشهر، مریوان، بندر عباس،رفسنجان و …

در پایان شبانگاه سه شنبه چندین خودرو و موتور نیروی انتظامی در مشهد و همدان و رشت به آتش کشیده شد. در چندین صحنه ماموران سرکوب به دست تظاهرکنندگان افتادند و سخت تنبیه شدند. در کرج اتوبوس نیروی انتظامی به آتش کشیده شد.

در همین زمینه

جنگ های تن به تن در خیابان‌های ایران؛ از قزوین تا تبریز و رشت

تظاهرات سراسری به همه شهرهای ایران کشیده شد

در ساری جوانان شورشی عکسهای بزرگ خمینی و خامنه ای را که روی ساختمان شهرداری بود به پایین کشیدند. جوانان بنرهای خمینی و خامنه ای را به آتش کشیدند.

زنان در مشهد شجاعانه خوروهای نیروهای سرکوب را در هم شکسته و به آتش کشیدند. در بسیاری از صحنه‌ها جوانان در کنار هم مانع از دستگیری دوستشان شده بودند.

در صحنه ای که یک نیروی لباس شخصی با موتور به سمت مردم حمله کرده بود، جوانان با کوکتل مولوتوف هم موتور و هم راکب آن را به آتش کشیدند. بعد هم آتش فردسرکوبگر را خاموش کردند اما حسابی گوشمالی‌اش دادند.

آن چه که در خیابان‌های ایران دارد رخ می دهد یک انقلاب و یک قیام به تمام معناست. مردم و بخصوص زنان ایران می‌خواهند معنای رهایی از چنگال استبداد را بچشند و برای این هدف خواهند جنگید. شعاری که در تظاهرات سراسری امروز به کرات شنیده شد: ما بچه‌های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم.

مشهد:

ساری؛

پیرانشهر؛

مشهد؛

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل