برای یک ایران آزاد

تظاهرات شبانه مردم کازرون درمیدان شهدای شهر با شعار مرگ برگرانی شروع شد

0

تظاهرات شبانه مردم کازرون درمیدان شهدای شهر با شعار مرگ برگرانی شروع شد ومردم با

تجمع در میدان شهدای شهر به قیام کنندگان شهرهای دیگر میهن پیوستند

براساس گزارش دریافتی با شروع تاریکی هوا روز یکشنبه ۱۴ مرداد ماه؛ مردم و جوانان

« شهر قیام » کازرون با تجمع در میدان شهدای این شهر و سردادن شعار «مرگ برگرانی » تظاهرات را شروع کردند مردم سپس اقدام به راهپیمایی کرده و درمسیر راهپیمایی شعار میدادند

ازجمله شعارهای مردم عبارت بود از:
«گرانی تورم بلای جان مردم»
«اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا»
«مرگ بر گرانی»
«کازرون کازرون بسه دیگه غیرتتو نشون بده»

یادآوری می‌شود: ازاوایل سال ۹۷ مردم کازرون درمورد جدا کردن بخشی از شهرستان کازرون ا

عتراضات گسترده ی انجام داند و بدلیل عدم رسیدگی به خواسته هایشان روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷ مردم در تظاهرات بزرگی شرکت کرده و شعار ‌دادند:
« نترسید نترسید ما همه با هم هستیم؛ وای به روزی که مسلح شویم؛ کازرونی با غیرت اتحاد اتحاد؛ ما لشگر ناصر دیوان (فرمانده کازرونی جنگهای ضداستعماری) آماده‌ایم آماده‌ایم، بهر دفاع از کازرون آماده‌ایم آماده‌ایم.
درهمین روز نیروهای سپاه اقدام به شلیک مستقیم به سمت مردم کردند. که چندنفر به شهادت رسیدند ولی تظاهرات ادامه یافت که درنهایت نظام ولایت فقیه از شیراز و سایر شهرها نیروهای سرکوب وارد کرد و با دستگیریهای گسترده به سرکوب مردم پرداخت ولی مردم کازرون با شروع دورجدید قیام شهرهای میهن مجدد به قیام کنندگان پیوستند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.