برای یک ایران آزاد

تجمع و تظاهرات مردم اهواز در حمایت از خیزش و اعتراض مردم خرمشهر و آبادان

0

تجمع و تظاهرات مردم اهواز درحمایت ازخیزش و اعتراض مردم خرمشهر و آبادان که برای بی آبی در روز های گذشته اعتراض کردند و توسط نیروهای جنایتکار سرکوب شدند.
براساس گزارش دریافتی ساعت ۲۱۳۰ یکشنبه شب دهم تیرماه ۹۷ مردم اهواز ضمن تجمع درخیابان نادری به سمت بازار حمید اقدام به راهپیمایی کردند.

راهپیمایان در میسر حرکت شعار میدادند « مردم خرمشهر تشنه هستند»

گزارشات حاکی است بلافاصله مأموران سرکوبگر لباس شخصی و نیروی سرکوبگر انتظامی به مردم حمله کرده و حداقل سه نفر را دستگیر نمودند.
یکی از شهروندان گفت : لباس شخصی ها تمام خیابان را پر کرده بودند اما مردم بی اعتنا به آنان به راهپیمایی و تظاهرات خود ادامه دادند.
درگزارش دیگری آمده است : مردم اهواز در بازار مرکزی این شهر در اعتراض به بی آبی و در حمایت از خیزش و اعتراضات مردم خرمشهر دست به اعتراض و راهپیمایی زدند.
مردم شعار می دهند:
«جانم فدای کارون»

همچنین مردم اهواز درتظاهراتی در بازار عبدالحمید از مردم خرمشهر حمایت کردند
قابل توجه اینکه حضور جوانان که با ماسک صورت هایشان را پوشانده بودند دراین تظاهرات و راهپیمایی چشمگیر بود

تظاهرات در کوت عبدالله در حمايت از قيام مردم خرمشهر 

شامگاه یکشنبه ۱۰تیرماه۹۷ مردم در کوت عبدالله به خیابان آمده و در اعتراض به بی آبی و در حمایت از قیام مردم خرمشهر و خیزش جوانان این شهر؛ ضمن سر دادن شعار و خواندن یزله اقدام به راهپیمایی کردند.

تظاهرات مردم سربندردرحمات ازمردم خرمشهر

بدنبال تظاهرات مردم خرمشهر دراعتراض به بی آبی و سرکوب مردم خرمشهرتوسط نیروهای جنایتکار حکومتی یکشنبه شب دهم تیرماه مردم سربندر درحمایت از مردم خرمشهر تظاهرات کردند

 

یاد آوری میشود
بدنبال عدم پاسخگویی به حیاتی ترین خواسته ،مردم خرمشهر روز شنبه نهم تیرماه ۹۷دراعتراض به وضعیت نابسامان آب در فلکه «الله » خیابان نقدی این شهر تجمع کرده و اقدام به تظاهرات کردند که مورد یورش ماموران سرکوبگر قرار گرفتند. ماموران حکومتی به سوی مردم گاز اشک‌آور شلیک کردند که باعث مصدوم شدن بسیاری از مردم از جمله یک کودک گردید.
مردم در همین حال شعار می‌دهند:
«آب آب حق مسلم ماست»
«هیهات مناالذله»
«نترسید نترسید ما همه با هم هستیم
گزارشات حاکی ازاین است که تظاهرات به شب کشیده شد ونیروهای سرکوب اشک آوربسوی مردم شلیک کردند ولی جوانان دربرابرنیروهای ضدشورش به مقاومت وایستادگی پرداختند

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.