برای یک ایران آزاد

تظاهرات مردم گوهردشت کرج برای سومین روز پیاپی با شعار مرگ بر مسئول بی کفایت

0

تظاهرات مردم گوهردشت کرج برای سومین روز پیاپی با شعار مرگ بر مسئول بی کفایت
تظاهرات مردم گوهردشت کرج برای سومین روز پیاپی ادامه پیدا کرد و مردم و جوانان گوهردشت کرج به خیابانها آمدند. در تظاهرات گوهردشت کرج مردم و جوانان علاوه بر شعارهای ضدحکومتی، از  مردم دیگر شهرها نیز خواستند در تظاهرات علیه حکومت شرکت کنند.

این خبر به روز می‌شود:

بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۱ مرداد ۹۷ تظاهرات مردم گوهردشت کرج برای سومین روز پیاپی ادامه پیدا کرد و مردم و جوانان گوهردشت کرج به خیابانها آمدند. در تظاهرات گوهردشت کرج مردم و جوانان علاوه بر شعارهای ضدحکومتی، از  مردم دیگر شهرها نیز خواستند در تظاهرات علیه حکومت شرکت کنند.

مردم در تظاهرات گوهردشت کرج شعار می‌دهند:

مرگ بر مسئول بی کفایت

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.