برای یک ایران آزاد

تظاهرات کازرون دوشنبه شب با شعار توپ تانک فشفشه دیگر اثر ندارد

0

تظاهرات کازرون دوشنبه شب با شعار توپ تانک فشفشه دیگر اثر ندارد
تظاهرات کازرون دوشنبه شب با شعار توپ تانک فشفشه دیگر اثر ندارد ادامه پیدا کرد. تظاهرات در کازرون حوالی ساعت ۲۱ از میدان شهدا شروع شد و به مناطق پردیس و چهار راه قدس گسترش پیدا کرد.

حوالی ساعت ۹ شب دوشنبه ۱۵ مرداد ۹۷؛ جمعی از مردم و جوانان در کازرون در اعتراض به گرانی در میدان شهدای این شهر دست به تجمع زدند.

آنان منتظر بودند تا بازاریان و کسبه نیز به معترضین پیوسته و تظاهرات خود را شروع کنند.

حکومت نیز مأمورین انتظامی و ضدشورش و نیروهای لباس شخصی خود را در محل مستقر کرده بود تا مانع شکل گیری تظاهرات مردم شود.

جوانان انقلابی در میدان شهدا به سوی نیروهای سرکوبگر نارنجک های صوتی پرتاب کردند که موجب وحشت آنان شد.

در سایر مناطق از جمله پردیس و چهارراه قدس نیز جوانان شروع به دادن شعار علیه حکومت کردند.

در تظاهرات کازرون جوانان شعار می دادند:

توپ تانک فشفشه دیگر اثر ندارد

عوامل حکومت در كازرون از ساعت ۱۲ شب کلیه خطوط تلفن و اینترنت را قطع کرده بودند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.