برای یک ایران آزاد

تظاهرات کشاورزان ورزنه اصفهان در اعتراض به ندادن حقابه ادامه یافت

0

تظاهرات کشاورزان ورزنه اصفهان در اعتراض به ندادن حقابه ادامه یافت
روز دوشنبه ۱۷ دی ۹۷ تظاهرات کشاورزان ورزنه از عباس آباد شروع شد. کشاورزان سپس به راهپیمایی در ورزنه پرداخته و علیه سران و کارگزاران نظام شعار داده و خواهان حق آبه خود شدند.
کشاورزان ورزنه در  تجمع و تظاهرات خود شعار می‌دادند:
«مرگ بر دشمن زاینده رود»
«مسئول بی لیاقت استعفا استعفا»
«می‌ایستیم می‌جنگیم حقمونو می‌گیریم»

« دشمن زاینده رود ننگت باد، شرمت باد »، « مرگ بر دشمن زاینده رود »

یادآوری می‌شود که روز یکشنبه نیز کشاورزان ورزنه اصفهان در دروازه عباس و سپس در خیابانهای شهر، در اعتراض به ندادن حقابه تجمع اعتراضی و تظاهرات برگزار کردند. کشاورزان ورزنه بنری در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود
«ما ستم دیدگان ورزنه خواستار حق آبه قانونی خود هستیم آیا کسی هست مرا یاری کند؟»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.