تعقیب و دستگیری کارگران نیشکرهفت تپه توسط نیروی انتظامی و امنیتی

تعقیب و دستگیری کارگران نیشکرهفت تپه توسط نیروی انتظامی و امنیتی

تعقیب و دستگیری کارگران نیشکرهفت تپه توسط نیروی انتظامی و امنیتی

تعقیب ودستگیری کارگران نیشکر هفت تپه بدنبال تجمع کارگران درمقابل فرمانداری که خواهان حقوق پرداخت نشده خودشان بودند

بدنبال تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری در روز چهارشنبه ۸ فروردین و سخنرانی معاون فرماندار و دادن وعده وعید پیگیری مشکلات کارگران، برای ۱۵ الی ۲۰ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه از طرف دادستانی نظام ولی فقیه در شهر شوش احضاریه کتبی صادر شده بود.

در این احضاریه قید شده بود که ساعت 9 صبح روز شنبه 11 فروردین این کارگران به دادستانی شوش مراجعه کنند.

صبح روز شنبه ۱۱ فروردین تمامی این کارگران ازساعت ۹ تا ۱۲ ظهر به صورت جداگانه به این دادستانی مراجعه نمودند ولی مسئولین حاضر در دادستانی به آنان میگویند که امروز تعطیل رسمی است و دادستانی نیز تعطیل می‌باشد.

اما ساعت یک بعدازظهر نیروی سرکوبگر انتظامی بهمراه نیروهای امنیتی نظام وارد شرکت نیشکر هفت تپه شده و مدعی می‌شوند که حکم جلب این کارگران بدلیل عدم حضور در دادستانی و وجود شاکی خصوصی (رستمی) برای آنان صادر شده است.

نیروهای سرکوبگر بعد از دستگیری تعدادی از کارگران در شرکت نیشکر هفت تپه، جهت دستگیری مابقی کارگران، به آدرسهای مسکونی آنان مراجعه می‌کنند.

براساس گزارشات رسیده تا کنون سعید منصوری و حبیب چنانی جزو دستگیرشدگان هستند. برادر فؤاد حجازی را نیز به جای وی دستگیر نمودند.

این دستگیریها همچنان در هفت تپه و شهرک‌های مسکونی کارگران ادامه دارد.

خروج از نسخه موبایل