برای یک ایران آزاد

کارنامه چهل سال ستم و سرکوب حکومت ولایت فقیه در تلویزیون صدای آمریکا

0

تلویزیون صدای آمریکا، درتاریخ ۲۱بهمن از تعدادی ناظر برجسته دعوت کرد، تا دیدگاه هایشان را در مورد کارنامه چهل ساله حکومت آخوندی، در میان بگذارند.

فریبرز شادان

ایلان برمن
ایلان برمن؛ معاون ارشد رئیس اندیشکده شورای سیاست خارجی آمریکا، یکی از این ناظران بود که دیدگاه خودش را نسبت به نظام ولایت فقیه توضیح می‌دهد. وی ضمن رد کردن تبلیغات حکومتی، از چند منظر کارنامه عمر خلافت اسلامی را شکست و ناکامی خواند. به لحاظ اقتصادی، افول شرایط زندگی و رفاه مردم را چشمگیر توصیف کرد که به دلیل دزدی ها و فساد جاری درحکومت و تورم افسارگسیخته، باعث شده که ۳۰ درصد مردم، تهی دست شوند. ازطرفی سیاست های مخرب نظام در منطقه را مورد بررسی قرارداد و ماجراجویی های رهبران نظام را باعث انزوای سیاسی و طرد بین المللی قلمداد کرد. توضیح کارنامه چهل ساله نظام، توسط این ناظرخارجی، به خوبی حاکی از وضعیت مردم محروم و تحت ستم ایران می‌باشد، که به گفته وی شایسته وضعیت بهتری می‌باشند و حق مردم است که برای شرایط بهتر از مطالبات خود دست برندارند.

مارك دوبویتز
مارك دوبویتز، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموكراسی ها، به بیانی دیگر دیدگاه خودش را ارائه کرد. وی در این رابطه خواسته ها و آمال مردم ایران را تصویرکرد؛ ایرانی آزاد، مردم سالار، مستقل، و ثروتمند که بیانگر زیبایی فرهنگ ایرانی و اندیشه و روان مردم است. اما امروزه به دلیل حکومت جبار و ستمگر آخوندی، وضع به گونه ای دیگر است، چرا که مستبدان سرکوبگر، آزادی و رؤیاهای ایرانیان را به یغما برده اند. این ناظرخارجی در رابطه با عملکرد سران جنایتکار نظام گفت :
«پس از گذشت چهل سال از بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی، اکنون همه ما در سوگ پیامدهای انقلابی نشسته‌ایم که در آن مستبدان سرکوبگر، آزادی و رویاهای ایرانیان را به یغما بردند».

كلر لوپز
كلر لوپز، معاون مركز سیاست امنیتی، شخصیت سیاسی دیگری بود، که کارنامه ننگین نظام ولایت فقیه را منطبق با واقعیت هایی که هست، مورد نقد و بررسی قرارداد. وی در قسمتی از دیدگاه خود، به کارنامه چهل ساله نظام، پرداخت که به چه صورت ایرانیان را زیر یوغ اندیشه ولایت فقیه، قرار داد و بطورخاص، سرکوب بی رحمانه زنان ایران، تحت بهانه های مختلف را در کارنامه خود دارد و اوج بی رحمی و شقاوت حکومت زن ستیز ولایت فقیه را به نمایش می‌گذارد.
کلر لوپز، در رابطه با خیزش های مردم ایران علیه نظام سرکوبگر و حمایت های جهانی، اینگونه مواضع خودش را شرح می‌دهد: «مردم ایران برای آزادی شان به پا خواسته اند و آزادی را كه حق مردم آزاده است مطالبه می كنند، ما مردم آمریكا با افتخار در كنارشان ایستاده ایم».

مایکل روبین
مایکل روبین؛ پژوهشگر ارشد موسسه آمریکن اینترپرایز، در رابطه با فساد در حکومت آخوندی می‌گوید: «قدرت سبب فساد آخوندها در تهران و قم شده است و حس بدبینی نسبت به رهبران مذهبی را به وجود جوانان تزریق کرده است. علی خامنه‌ای باید از این بابت شرمسار باشد.»
دیوید ایبسن، رئیس اتحاد علیه ایران هسته‌ای، به نقش تروریسم و جنایت های نظام آخوندی پرداخته و در رابطه با کارنامه سراسر جنایت نظام می‌گوید: «رژیم ایران به حمایت از قتل‌ها، بمب‌گذاری‌ها، و سایر اقدامات تروریستی علیه کسانی که آنها را دشمن خود می‌داند، در داخل و خارج این کشور، پرداخته است.»

جاش بلاک
جاش بلاک، یکی دیگر از پژوهشگران خارجی، در رابطه با دخالت رژیم ولایت فقیه، در امور داخلی کشورها و سیاست آشوب در منطقه گفت: «جمهوری اسلامی یک رژیم تروریستی گستاخ است که از ماشین کشتار [بشار] اسد، گروه‌های رادیکال اسلامی – از حماس و حزب‌الله گرفته تا حوثی‌ها در یمن – و حتی از القاعده، پشتیبانی مالی و عملیاتی می‌کند.» [صدای آمریکا ۲۱ بهمن ۹۷]
آنچه از دید ناظران خارجی و بین المللی درمورد کارنامه چهل ساله نظام مطرح شد، حقایقی هستند، که مردم ایران، در این سالیان از نزدیک تجربه کردند و جز درد و رنج و سختی، چیز دیگری عایدشان نگردید و انگیزه اصلی مردم برای سرنگونی این حکومت فاشیستی، پایان دادن به این وضعیت دردناک چهل ساله می باشد.

از همین نویسنده:
گرانی شتابان قیمت گوشت و فساد نهادینه در نظام ولایت فقیه
۸ پله سقوط در رتبه‌بندی فساد؛ یکی از ثمرات چهل سال تباهی

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.