تهاجم به فرماندهی انتظامی بوشهر و مرکز قضاییه کرج

تهاجم به فرماندهی انتظامی بوشهر و مرکز قضاییه کرج

کانون‌های شورشی قدرت نمایی پوشالی خامنه‌ای را به سخره گرفتند

خبرها و تصاویر منتشر شده نشان میدهد که کانون‌های شورشی در شهرهای بوشهر و کرج اقدام به تهاجم به مراکز حکومتی کردند.

بر اساس این خبر روز دوشنبه ۸ خرداد۱۴۰۲ جوانان وابسته به کانون‌های شورشی در یک اقدام شجاعانه فرماندهی انتظامی در بوشهر را مورد تهاجم قرار دادند و منفجر کردند. جوانان تاکید کردند که این اقدام در واکنش به قدرت نمایی پوشالی حکومت به دنبال آزاد کردن اسدالله اسدی در یک معامله ننگین صورت گرفته است.

در همین زمینه

کانون‌های شورشی سپاه همایونشهر اصفهان را مورد تهاجم قرار دادند

انفجار در فرماندهی انتظامی بوشهر

از سوی دیگر علاوه بر بوشهر کانون‌های شورشی در شهر کرج نیز اقدام به تهاجم به ساختمان قوه قضاییه در این شهر و انفجار در آن کردند. این تهاجم به مرکز سرکوب قضاییه نیز در پاسخ به تحرکات روزهای اخیر حکومت برای قدرت نمایی صورت گرفته است.

لازم به یاد‌آوری است که کانون‌های شورشی به جوانان و رزم‌آورانی گفته می‌شود که در گروه‌های چند نفره سازماندهی شده‌اند و شجاعانه برای از بین بردن و در هم شکستن فضای اختناق و سرکوب اقدام به تهاجم به مراکز سرکوب، اطلاعات و سپاه پاسداران می کنند. این جوانان در تظاهرات و قیام نیز نقش سازماندهی تظاهرات و قیام را برعهده می‌گیرند.

ما را درتوئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل