برای یک ایران آزاد

توقیف نفتکش، تنگ تر شدن حلقه تحریم: گفتگو با علیرضا معدنچی

0

توقیف نفتکش، تنگ تر شدن حلقه تحریم بدنبال اقدامات نظامآخوندی صورت میگیرد و باعث تنش درحکومت آخوندی شده و در بن بست تحریم ها و فشارهای همه جانبه‌ای قرارگرفته و هرروز بیشتر ازقبل درتضاد و انزوا قرارمیگیرد.

از پیامد توقیف نفتکش رژیم توسط انگلیس که در واقع نشان از همسویی بیشتر اروپا در کنار امریکاست و همینطور گام جدیدی که رژیم در غنی سازی اورانیوم برداشت و گفت که میزان معین شده را رعایت نخواهد کرد که موجی از اعتراض و محکومیت بین المللی رو هم بهمراه داشته است.اینکه پیامدهای این اعمال

رژیم و واکنشها و همینطور نقشه مسیر و تابلوهایی که در این شرایط پر تنش بین رژیم و جامعه جهانی میتواند باشد چیست . در همین رابطه اقای علیرضا معدنچی طی گفتگویی با تلویزیون ایران آزادی به موضوعات فوق پرداخته و به سئوالات پاسخ میدهد.

علیرضا معدنچی :  سوالهای متعددی در سوال این هموطنمان بود پرسیده بودند آیا رژيم میتواند از این کنفرانس استفاده کند و یک راه نفسی برای خودش پیدا بکند؟ این تنها یک شرط دارد و آن هم این است که رژيم به خواسته های کشورهای غربی و مشخصا اروپاپاسخ مثبت بدهد، و دست از این تهدیداتش و از جمله اقدامی که همین امروز شاهدش بودیم و در واقع نقض تعهد برجامی خودش بود در مورد رعایت کردن حد مجاز ۳.۶۷ درصد غنی سازی اورانیوم، از اینها دست بردارد که تا اینجا به نظر نمیرسد که رژیم چنین قصد و اراده‌ای داشته باشد.

بنابراین مثل نشست قبلی که در وین داشتند اگر رژیم همچنان به خیره سری خودش ادامه بدهد و بخواهد به این اقداماتی که تا الان کرده اصرار بورزد، سرنوشت دیگری هم برای این کنفرانس متصور نیست، مثل کنفرانس قبلی در وین محکوم به شکست است. اما در مورد سوالی که در باره اقدام امروز رژیم مطرح کرده بودند رژيم در واقع اعلام کرد این حد مجاز ۳.۶۷ برای غنی سازی را به رسمیت نمیشناسد، یعنی از این عبور میکند که این برای غرب و هم اروپا و هم امریکا غیر قابل قبول است و شب گذشته ماکرون رئیس جمهور فرانسه در تماسی که با روحانی داشت هشدار داد که نبایستی تعهدات خودشان را در برجام نقض بکنند، و از برجام خارج بشوند.

اگر چنین کاری بکنند عواقبی خواهد داشت، اینها گوش نکردند ودیدیم امروز کاری را که رئيس جمهور فرانسه نسبت به آن هشدار داده بود مرتکب شدند و زیر پا گذاشتند. البته عراقچی که این قضیه را اعلام میکرد در عین حال  خیلی ترسان و نگران بود، از جمله میگفت این اقدامی که ما امروز کردیم  برای حفظ برجام و برای حفاظت از برجام است و بطور متناقضی اقدامی که در واقع نقض برجام هست را میگفت برای حفظ برجام هست، این نشان میداد از کاری که کردند از عواقبش چقدر بیمناک هستند.

ماکرون رئيس جمهور فرانسه بدنبال این اقدام رژیم طی موضعگیری و بیانیه‌ای که دولت فرانسه آن را منتشر کرد این اقدام رژيم را محکوم کرد و مارک نقض برجام به آن زد، این نامگذاری تحت نام نقض برجام برای رژیم بسیار خطرناک است چون ا گر رژیم بعنوان ناقض برجام شناخته بشود، روز چهارشنبه آینده جلسه شورای حکام است و در وین تشکیل میشود و این جلسه به درخواست امریکا تشکیل میشود که به اقدامات رژیم رسیدگی بکنند.

اگر در آنجا شورای حکام سازمان انرژی اتمی رای بدهند این اقدام رژيم نقض برجام است رژيم وارد مرحله بسیار دشواری میشود. نقض برجام اگر رژیم با این اتهام شناخته بشود معنی‌ش این است تمام آن ۶ قطعنامه قبلی تحریم شورای امنیت بر میگردد و رژیم به مرحله قبل از برجام در رابطه با تحریمها برمیگردد، علاوه بر تحریمهای جدید امریکا که شده است و این بر آنها اضافه شده است.

اقدام و مرحله بعدی این ا ست که رژیم بطور خودکار با اعلام یکی از اعضاء ۵+۱ اعضاء امضاء کننده برجام که هر کدام از کشورهای اروپایی میتوانند باشند ریل بند هفتم منشور ملل متحد قرار میگیرد بندی که به قول روحانی هر کس که در این بند قرار گرفته تا الان در تاریخ سازمان ملل جان سالم بدر نبرده است، و این بند مشروع میکند اقدام نظامی علیه کسی که مشمول این بند بشود.

علیرضا معدنچی :  ببینید مقاومت ایران همیشه میگفت این رژيم دست از انچه که با ماهیت او عجین و سرشته است دست بر نمیدارد، از جمله دست از صدور تروریسم بر نمیدارد، دست از تهدید جامعه بین‌المللی از طریق باجگیری برنمیدارد. در صدد دور زدن تحریمها است، به رسمیت نمیشناسد و هیچ مدره‌ای در این رژيم وجود ندارد.

این اقدام دولت انگلیس در توقیف نفتکش ایران چند مسئله را به اثبات رساند. رژیم در چنین وضعیتی که مردم زیر فشار و سختی هستند  به قول رژیم گرسنه هستند و بیش از ۱۱ میلیون نفر زیر خط فقر و بقاء زندگی میکنند یعنی نان شب ندارند و به معنی واقعی کلمه گرسنه هستند، دو میلیون بشکه نفت از گلوی همین مردم میبرد و به گلوی بشار اسد جنایتکار دیکتاتور سوریه میریزد که توسط جامعه بین‌المللی تحریم شده یعنی این اقدام رژيم دو تحریم را نقض کرد.

یکی تحریم نفتی خودش و یکی هم تحریم بشار اسد که او هم تحت تحریم اتحادیه اروپا هم هست. ببینید رژيم چقدر برایش مسئله تروریزم و حمایت از بشار اسد اهمیت دارد که دو میلیون بشکه نفت را در چنین شرائط که خودش هم نیاز دارد برای او میفرستد. اقدام دولت انگلستان اقدامی است که هم پیآمد اقتصادی دارد و نشان میدهد لاف و گزافهای که رژيم در مورد راههای تولید و دور زدن تحریمها میزد، که بلد هستیم، ظریف میگفت نظام ما در دور زدن تحریمها  دکترا دارد، روحانی میگفت برای دور زدن تحریمها ما هفت راه داریم، و اگر یکی را ببندند شش راه دیگر داریم.

البته اینها لاف و گزاف بود و الان مشخص شد همین ره گیری و توقیف و بازداشت این کشتی نشان داد همه اینها بی جا بود، کما اینکه صدور نفت رژيم از یک و نیم میلیون بشکه الان به زیر ۴۰۰ هزار بشکه رسیده است. وقتی کشتی‌ش اینطوری مورد ره گیری قرار میگیرد و توقیف میشود نشان میدهد رژيم هیچ راهی علیرغم اینکه وانمود میکرد راه های زیادی دارد واقعا راهی ندارد، اینطوری کشتی‌ش گیر میافتد برغم اینکه همین کشتی برای اینکه رد گم بکند بجای اینکه از مسیر مستقیم و نزدیک کانال سوئز استفاده بکند رفته بود قاره افریقا را دور زده بود، و میخواست از این طریق و طریق جبل الطارق نفت به سوریه برساند که لو رفت.

بنابراین بلحاظ اقتصادی این قضیه نشان داد که رژيم راه های که ادعا میکرد برای تحریم نفت ندارد اما مهمتر از آن پیام سیاسی این کار است، تا الان رژیم روی شکاف بین اروپا و امریکا حساب میکردو روی این کار میکرد و امید به این بسته بود.

اما الان انگلستان بعنوان کشور اروپایی نه تنها بلحاظ سیاسی اقدامات رژیم را محکوم میکند بلکه دست به اقدام عملی میزند یعنی خودش اقدام میکند و از طریق تفنگداران نیروی دریایی‌ش کشتی را توقیف میکند هنوز این کشتی در توقیف هست، حتما همچنان که تجربه نشان داده بدنبال انگلستان سایر کشورهای اروپایی هم خواهند آمد کما اینکه ماکرون اقدام رژیم را در مورد حد مجاز غنی سازی را محکوم کرد، و این واقعه نشان داد که حلقه انزوای سیاسی در گرد رژیم هر چه تنگتر میشود. از این به بعد هر کشتی که رژیم میفرستد باید در انتظار این باشد که به این ترتیب مورد توقیف قرار بگیرد و به مقصد نرسد.

علیرضا معدنچی :  دقیقیا همینطوری است وقتی رژيم دست یه این اقدامات میزند خودش اروپا را به امریکا نزدیک کرده است، به خاطر اینکه کارهای که میکند برای اروپا قابل دفاع و قابل قبول نیست، بخصوص دستیابی رژيم به اتمی بیش از امریکا  اروپا را تهدید میکند. رژيم ادعا میکند موشکهای دارد که برد آنها تا اروپا میرسد، بنابراین اروپا خودش مورد تهدید هست. اگر این موشکها به کلاهک هسته‌ای مجهز بشود آنوقت برای اروپا فاجعه بار است، در این باره مطلبش را بخوانم گفته بود: توقیف نفتکش ایران از سوی نیروی دریایی انگلیس اقدامی است موذیانه و در مسیر مسابقه برای کسب رضایت ترامپ است، مسابقه بین کی‌ ها؟ ذکر نکرده ولی مشخص است مسابقه بین کشورهای اروپایی، یعنی همه اینها به گفته آخوندی برای کسب رضایت ترامپ علیه رژيم با همدیگر مسابقه گذاشتند، و این حرف گواه این است که این فضاء و وضعیت خاص انگلستان نیست و شامل همه کشورهای اروپایی میشود.

کما اینکه یک مقام اروپایی به رژيم با استفاده از مکانیزم ماشه هشدار داده بود . عر ض کردم اگر رژيم ناقض برجام شناخته بشود مکانیزمی بکار میافتدکه اسمش را مکانیزم ماشه گذاشتند، که همان برگشتن ۶ قطعنامه شورای امنیت است و قرار گرفتن در ذیل بند هفت شورای ملل متحد است.

علیرضا معدنچی : البته مختصر توضیحی راجع به سوال این هموطن بدهم، ۴۰ سال انگلستان در قبال رژيم در تضاد با امریکا نبود، این سیاست مماشات که گفتیم تنها شامل اروپا نمیشد، امریکا هم در واقعیت مجری سیاست مماشات بود و با رژیم در مماشات بود.

شاهدش هم همین اقداماتی که در رابطه با رژیم کردند، قبل از اوباما اپوزیسیون رژیم را و نیروی موثر براندازی رژيم یعنی مجاهدین خلق ایران را همین امریکا و کشورهای متحدش در جریان جنگ خلیج علیرغم اینکه مجاهدین و ارتش‌آزادیبخش اعلام بیطرفی کرده بودند به نیابت از رژیم بمباران کردند. به نیابت از رژیم نیروی موثر براندازی را و این تنها آلترناتیو جانشین سیاسی رژیم را در لیست تروریستی قرار دادند با زنجیر تروریستی دست و پای آن را بستند.

۱۷ ژوئن را برایش خلق کردند و آن حملات بدنبال بمباران قرارگاه های ارتش‌آزادیبخش در عراق در فرانسه هم ۱‍۴۰۰ کماندوی که تا بعد از جنگ جهانی سابقه نداشت یعنی بسیجی به مقرهای مقاومت ایران در فرانسه حمله کردند و اعضاء مقاومت و حتی هوادارانش را دستگیر کردند. مریم رجوی رئيس جمهور برگزیده مقاومت را دستگیر کردند و به زندان انداختند .

اگر آن حماسه شگفت‌انگیز هموطنان ما که واقعا در تاریخ بی نظیر بود، نبود قصد استرداد به همین رژیم را داشتند و پشت اینها هم اروپا و هم امریکا در حمایت از رژيم و در ضدیت با مقاومت با همدیگر همدست بودند و تضادی با هم نداشتند.

اما برگردم به سوال هموطن که بله اینها نشان میدهد در صحنه سیاسی بین‌المللی ورق خورده و در سیاست اروپا و غرب نسبت به ایران چیزی ورق خورده است، دوران مماشات به نظر میرسد اساسا تمام شده است، اروپا البته همانطور که در این سوال هموطن‌مان بود همچنان چشم‌امیدی به مماشات دارد اما همین اقدامات رژیم نشان میدهد که همه آن خواب و خیالهای که اروپا نسبت به رژيم داشت پوچ از آب درآمده و در واقع نظرگاههای مقاومت به اثبات رسیده که رژيم قابل اصلاح نیست و هر اقدامی در جهت اصلاح این رژيم و اصلاح رفتار این رژيم لاجرم به تغییر این رژيم میانجامد و این دو نسبت به همدیگر لازم و ملزم هستند و نمیشود این رژيم را اصلاح کرد بدون اینکه رژيم را تغییر داد.

هر تغییری در این رژیم منجر به نابودی این رژيم میشود کما اینکه خامنه‌ای هم این را گفته که اگر ما دست از آن چیزهای که آنها خواهان آن هستند از اتمی دست برداریم، از موشکی و از نفوذمان در دیگر کشورهای همسایه (رژیم اسم این را عمق استراتژیک گذاشته)، از این دست برداریم پدرمان در میآید.

این عین عبارت خامنه‌ای است، اگر هم دست برنداریم بخواهیم به همین روش ادامه بدهیم همین آش است و همین کاسه، منظورش ادامه تحریمها بود که رژيم را به خفگی دچار میکند. درود به این هموظن که اشاره کردند به صحبتهای خواهر مریم در پیامی که به تظاهرات برلین فرستادند.اجازه بدهید من قسمتی از پیام خواهر مریم را بخوانم البته این موضعگیریهای اروپا واز جمله رئيس جمهور فرانسه اینها خودش در واقع یک آکت سیاسی منظور میشود و معلوم است هر اقدامی در زمینه عملی مقدمتا بایستی از یک موضع سیاسی عبور میکند.

تا الان چنین مواضعی از طرف اروپا و کشورهای اروپایی نسبت به رژيم ، کمتر شاهدش بودیم. همانطور که رئيس جمهور برگزیده مقاومت در پیام خودشان به ایرانیان تظاهرکننده درآلمان گفتند، در شرائط حساس کنونی تظاهرات ایرانیان آزاده درآلمان یک پیام رو به داخل و مردم ایران و یک پیام رو به خارج و دولتهای غربی داشت، رو به داخل خواهر مریم گفتند: امروز شما(نگاهشان به تظاهرات کنندگان بود) رو به میهن ، رو به قیام کنندگان، رو به معلمان و کارگران، و سایر مردم به جان آمده میگویید که بتازید، بتازید، آخوندها در تله و تنگنای سرنگونی در دام افتادند، شرائط بلحاظ بین‌المللی هیچوقت اینقدر مساعد نبوده برای مردم ایران جهت میل به آزادی.در مورد پیام رو به خارج کشور البته خواهر مریم در جای دیگری اضافه کردند تغییر رژیم کار مردم و مقاومت ایران است ، کار ارتش آزادی‌ستان است، لاغیر، و اشاره به صحبت های برادر مسعود کرده بودند که خطاب به جوانان قیام آفرین گفته بودند. حرف آخر را مردم ایران با کانونهای شورشی و ارتش آزادیبخش میزنند، رو به خارج کشور سیاست امتیاز دادن به استبداد مذهبی باید متوقف شود، سیاست حفاظت از آخوندها در مقابل سرنگونی، سیاست غذا دادن به مارهای عمامه دار دردی از این رژيم دوا نمیکند، میخواهند هر چقدر از این رژیم حمایت بکنند ولی کار رژيم از این چیزها گذشته است.

۳۰ سال دیالوگ سازنده ودیالوگ انتقادی و دیالوگ در مورد انواع و اقسام مشوق ها به کجا رسید، آیا ندید قیامها و جنبش های اعتراضی بعد از آن چطور رژیم را به دوران پایانی‌ش رسانده است، صحبتها و پیام خواهر مریم بیش از این است و اجازه بدهید من به همین اندازه بسنده کنم.

علیرضا معدنچی : این تهدیدات را کردند محسن رضایی و همینطور سایر مهره های رژیم که الان انگلیس کشتی ما را توقیف کرده ما هم دست به اقدام به مثل بزنیم و مقابله به مثل بکنیم و کشتی انگلیسی ها را متوقف بکنیم، و توقیف بکنیم، من فکر میکنم اینها بیشتر لاف و گزاف است و رژيم در شرائط کنونی جرات چنین کاری را ندارد، چون از پیامدهای این خیلی وحشت دارد، البته این که عرض میکنم در یک حساب و کتاب عقلانی و منطقی است اما رژيم در شرائطی قرار دارد که بسیاری از کارهایش تابع منطق سیاسی و عقلانی نیست درست مثل موجودی که به تله افتاده باشد و خودش را به در و دیورا میزند و خودش را به آب و آتش میزند، و کارهای غیر عقلانی و منطقی میکند مثل همین کارهای که تا الان رژيم کرده است، اصلا با هیچ منطق معمول سیاسی سازگار نیست که رژيم دست به این لگد اندازیهای تروریستی میزند.

به کشتی های تجاری بمب میچسباند، امنیت آبراهای بین‌المللی را به خطر میاندازد، از طریق نیروهای نیابتی خودش امثال حوثی ها و غیره موشک به عربستان میزند و با این کارهای که کرده الان وضعیت سیاسی را به زیان خودش به شدت تغییر داده است. الان رئيس جمهور امریکا ترامپ هست در مقابل آن حرفهای که آی میخواهی جنگ راه بیندازی، میگوید رژيم هست که میخواهد جنگ راه بیندازد، و از این طریق دست امریکا را به دست خودش، برای اجماع بین‌المللی علیه رژيم ، برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی علیه رژیم پر کرد.

هر اقدام نظامی که از جانب امریکا و جامعه بین‌المللی بخواهد صورت بگیرد اول بایستی مسئله سیاسی آن حل شده باشد، یعنی اول باید یک ائتلاف بین‌المللی و یا اجماع بین‌المللی برای آن حاصل شده باشد، رژيم با همین کارهای احمقانه خودش همین کار را میکند، به همین دلیل هست که ما اسم این را خودزنی میگذاریم.

هیچ اقدامی و نامی برای این اقدام رژیم جزء خودزنی فی الواقع نمیشود گذاشت، راجع به این مقابله به مثل در باره کشتی ها تکرار میکنم در یک حساب و کتاب معمول منطقی وسیاسی قاعدتا رژيم نباید دست از پا خطا بکند، و به نظر من در این شرائط موجود نمیکند، اما از این رژيم هیچ چیزی بعید نیست، اگر اینکار را بکند به دست خودش یک اقدام دیگری در کندن گور خودش در جهت هر چه قوی کردن و گسترده کردن اجماع و ائتلاف بین‌المللی علیه خودش کرده است.

علیرضا معدنچی : رژيم در واقع چارچنگولی به برجام چسبیده است، و به هیچ وجه این برجامی را که به قول خودشان هیچ چیزی برایشان نداشته ، به قول خامنه‌ای خسارت محض است، سرو ته این برجام، برجام اروپایی شده ، که برجام اروپایی بدون امریکا به گفته خامنه‌ای شوخی تلخ است. این برجام اروپایی آمده محدود به اینستکس شده، که عبارتست از نفت در برابر غذا، یعنی رژیم اگر بتواند نفتی صادر بکند و بفروشد که خیلی احتمالش کم است.

از این نفتی که صادر کرده و فروخته پولش را به رژیم نمیدهند و از طریق اینستکس که گویا دفترش در فرانسه است معادل آن دارو و غذا تهیه میکنند در واقع فروشندگان غذا و دارو از طریق این شرکت پول کالاهای خودشان را میگیرند و این غذا و دارو به ایران صادر میشود. اما به رغم ناچیز بودن اینستکس بدلائل سیاسی و بدلیل اینکه به قول خودشان همین پوسته برجام که حریم امنیتی برای آنان ایجاد کرده و امنیتی در سطح بین‌المللی ایجاد کرده چارچنگولی به این چسبیدند، عراقچی که امروز در نشست خبری که داشتند و برای اعمال گام دوم صحبت میکرد، گفت ما برای حفاظت از برجام این کار را میکنیم . همین اقدامی که کردند کارشناسان رژيم را خیلی وحشت‌زده کرده همین امروز کارشناسان ابراز وحشت از اینکار رژيم میکردند.

یکی دو نمونه را بخوانم، کارشناس سیاسی رژيم بنام جاوید قربان اوغلی که دیپلمات سابق رژيم و سفیر سابق رژيم بوده در یک مقاله در یکی از سایتهای حکومتی بنام دیپلماسی ایرانی اینطور نوشته بود: «ما میتوانیم با کاهش تعهدات هسته‌ای برجامی خود فشار به اروپا را افزایش بدهیم، ولی باید تصوری روشن از نتیجه این اقدام  علی الخصوص از پیامدهای آن داشته باشیم، عدم برخورداری از یک محاسبه دقیق در دنیای سیاست ممکن است عواقب سهمگینی داشته باشد»، (دارد میگوید این کارهای که شما میکنید عواقب سهمگینی دارد، آیا حساب وکتاب کردید، میدانید چکار میکنید)، بعد میگوید «حفظ این وضعیت با استمرار فشار به اروپا از طریق مذاکرات سیاسی  نه لزوما تبلیغاتی که ممکن است آنان را به واکنش تبلیغاتی تندتر برخوردار کرده و وارد دور باطلی شویم که نتیجه آن هل دادن اروپا به سمت مواضع همسو با ترامپ است».

اینکارهای که رژيم میکند به گفته این دیپلمات سابق رژيم و کارشناس سیاسی رژيم معنایش هل دادن اروپا به طرف امریکا است، « لذا این وضعیت بیشتر تامین کننده منافع آنها است، بخصوص اینکه با اقدامات ایران فرصت به مخالفان اصلی برجام بیشتر خواهد شد»، نمونه ها بیشتر از این است بدلیل اختصار خودداری میکنم  همه به رژيم این پیام را میدهند که دست از این اقدامات خودت بردار حساب شده‌تر عمل بکن همین برجام را به همین اندازه که هست بایستی حفظ بکنیم.

علیرضا معدنچی : ببینید رژيم در این شرائط چرا چنین خطی را در پیش گرفته؟ رژيم روی چند چیز حساب کرده، یکی امریکا اراده جنگ ندارد و نمیخواهد جنگ بکند. رژیم روی این خیلی حساب میکند، و این را هم خامنه‌ای و هم سردمداران رژيم گفتند امریکا اهل جنگ نیست

دوم، اروپا هم از جنگ خیلی میترسد، چون جنگ در این منطقه حساس خاورمیانه یکدفعه قیمت نفت جهش خواهد کرد و این فشار زیادی را به اقتصاد کشورهای اروپایی تحمیل میکند، و اروپا از این وحشت دارد، ضمن اینکه وقوع جنگی که دامنه‌ش وسعت پیدا خواهد کرد پیامدهای دارد که از قبل قابل محاسبه نیست و ممکن است این آتش که روشن شود به جاهای سرایت بکند که خطرناک باشد.

بعد رژيم بر روی انتخابات امریکا حساب باز کرده که ترامپ دستش زیر سنگ انتخابات است، بنابراین هر گربه‌ رقصانی که رژيم بکند ناچار است تحمل بکند، چرا که در آستانه انتخابات نمیخواهد وارد جنگی بشود و حتی یک درگیری محدود نظامی که البته قابل پیش‌بینی نیست که حتما محدود باشد، و نمیخواهد خودش را درگیر این تضاد بکند، اما همه اینها یک حدی دارد، اگر از آن حد بگذرد تمام آن حساب وکتابهای رژيم عکس خواهد شد.

به این معنی که اگر ترامپ همینطور به مداراء و تحمل خودش ادامه بدهد، و رژیم به همین لگدپرانی‌ها و گربه رقصانیهای خودش ادامه بدهد آن وقت از جانب جامعه امریکا مورد این اتهام قرار میگیرد که تو باج میدهی، تو کوتاه میآی، تو اعتبار امریکا را خدشه دار کردی، آن وقت به نفع ترامپ این خواهد بود حتی برای اینکه در انتخابات بهره‌ش را ببرد دست به اقدام بزند. کما اینکه ترامپ رئيس جمهور امریکا تا همین الان خیلی از مدارائی که در مقابل رژيم کردند بلحاظ سیاسی سود بردند، و الان امریکا میتواند بگوید کما اینکه به کشورهای مختلف میگوید ببینید این ما نیستیم که جنگ میخواهیم، این رژيم هست که جنگ افروز است، و جنگ‌طلب است، همان حرفی که مقاومت ایران همیشه میزد و اصرار میکرد این رژيم هست که جنگ میخواهد و از صلح و آرامش وحشت دارد، و در صلح و آرامش که لازمه‌ش آزادی و دمکراسی در داخل ایران هست مرگ خودش را میبیند، الان جامعه بین‌المللی هم به این ادامه میدهد و به این مسئله رسیده و به این گواهی میدهد، این حساب و کتابی است رژيم کرده اما به ضد خودش تبدیل میشود.

علیرضا معدنچی : عرض کنم رژيم این حساب و کتاب را با خودش میکند، و فکر میکند از این طریق میتواند از کشورهای اروپایی باج بگیرد، اما هیچ فعل و انفعال سیاسی را از بستر خودش نمیشود بطور مجرد و انتزاعی بررسی کرد. ببینیم این اقدامات رژيم در چه بستری انجام میشود، در چه تعادل‌قوایی، تعادل‌قوایی که اصلا به نفع رژیم نیست، و در رابطه با رژيم به شدت نابرابر است، تعادل‌قوایی که تمام کشورهای منطقه یک طرف هستند، اروپا که یک مقدار با امریکا فاصله داشت همانطور دیدیم و کارشناسان رژيم اذعان کرده بودند الان به امریکا نزدیک میشود.

همین الان یک اجماعی در واقع حاصل شده است، اتحادیه اروپا که تا قبل از این در قبال تحریمها از رژیم حمایت میکرد و میگفتند ما طرفدار برجام هستیم الان میگوید فرستادن کشتی نفتکش و نفت برای سوریه نقض تحریمهای اتحادیه اروپا است، یعنی اتحادیه اروپا علیه این اقدام رژيم موضع گرفته است، یعنی کمک کرده هر چه این اجماع قویتر و گسترده‌تر علیه خودش بشود و خودش را بیشتر در انزوا قرار داده است.

بنابراین سمت و سو اصلا سمت و سوی این نیست بخواهند به رژيم باج بدهند، امتیازاتی که صحبت از آن میشود اینستکس به قول رژیم بسیار ناچیز است جالب است توجه کنید شرکت اینستکس تشکیل شده ۳ هزار یورو سرمایه اولیه آن است، این نشان میدهد چه گستره‌ای دارد، رژيم هم دادش از این به هوا است، که اروپاییان فقط لفظی از این حمایت کردند.

اقدامی در حمایت از ما در برابر تحریمهای امریکا نکردند، یک عامل مهم دیگرهم جامعه ایران است، جامعه ایران الان تمام دنیا میدانند و شاهد مثالش هم همین تظاهراتی است که دیروز در برلین و قبلش در واشنگتن و قبلش در بروکسل، شاهدش بودیم.

معنی این که بیش از ۱۵ هزار نفر  در برلین و یک کشور خارجی به خیابان میآیند معنی آن چیست؟ این را در چه عددی باید ضرب کرد، تا میزان مخالفت مردم با رژیم و میزان حمایتشان از جانشین و جایگزین سیاسی رژيم و مقاومت سازمانیافته ایران روشن بشود، همه سیاسیون و دولتمردان غربی اینها را به چشم میبینند و روی این حساب میکنند.

بنابراین بر روی این حساب میکنند رژيم ایران هیچ پایه وپایگاهی در میان مردم ایران ندارد، و روی این حساب میکنند مقاومت ایران و مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت هست که آرای قاطبه مردم ایران، آرای اکثریت مردم ایران را دارد. و این وضعیت رژیم را در هرگونه فعل و انفعال و معادله سیاسی در دنیا موقعیتش را تضعیف میکند و روی سر رژیم میزنند. کما اینکه بعد از این جریانات بود و بعد از تظاهرات واشنگتن بود، پنس معاون ریاست جمهوری امریکا گفت ما درکنار مردم ایران ایستاده‌ایم، همین مردم که دیروز دیدیم چطور در جلوی کاخ سفیددر واشنگتن تظاهرات کردند، همین حرف را حتما رهبران اروپایی دارند، سیاستمداران و دولتمردان اروپایی دارند، آنها هم ناگزیر هستند اگر تا الان اعلام وضعیت نکردند، بایستی موقعیت خودشان را در قبال مردم و مقاومت ایران از یکطرف و رژيم از طرف دیگر روشن بکنند. بنابراین رژيم در موقعیتی نیست که بخواهد در چنین بستر سیاسی  تعادل‌قوایی که گفتم مثلا باج بگیرد، اینکارهای که میکند بیشتر موقعیت خودش را تضعیف میکند.

علیرضا معدنچی : رژيم و سردمداران و مهره ها و رسانه‌هایش میگویند روسیه در طول تاریخ همواره در رابطه با ایران منافع خودش را در نظر داشته و از ما بعنوان یک برگ همیشه استفاده کرده، کما اینکه در سوریه که رژيم رفت به دست خودش روسیه را وارد این قضیه و معادله سوریه کرد یک اشتباه استراتژیکی مرتکب شد، و الان این روسیه هست زیر پای رژیم را خالی میکند. در مورد اقدامات رژيم هم  روسیه به رژیم هشدار داده مبادا از برجام خارج بشوی و مبادا برجام را نقض بکنی این به نظرم کاملا گویا ا ست اصلا روسیه نه در این موقعیت است و نه میخواهد و نه میتواند در برابر جامعه جهانی از رژيم حمایت بکند و نخواهد کرد.

علیرضا معدنچی : دقیقا همینطور است و هموطن اعلام کردند چرا امریکا این را میخواست اروپا به این اجماع بپیوندد که الان به نظر میرسد با همین اقدامات پیوسته، و قبل از ماکرون ما موضعگیری خانم ترزامی نخست وزیر انگلستان را داشتیم گفت توقیف این نفتکش پیام روشنی مبنی بر اینکه تقض تحریمهای اتحادیه اروپا برای ما غیر قابل تحمل است.

علیرضا معدنچی : دقیقا همینطور است این بن‌بست همه جانبه است، در رابطه با برجام علیرغم اینکه رژيم آه و ناله میکند از برجام چیزی گیرش نیآمده، علیرغم اینکه میگوید ما خروج گام به گام از برجام را در پیش گرفتیم، اما روحانی که دفعه آخر صحبت میکرد میگفت اگر اروپا به تعهداتش عمل بکند ما نه تنها در عرض یکروز بلکه یکساعته از همه کارهای که کردیم برمیگردیم، یعنی دوباره به ۳.۶۷ بر میگردیم ، دوباره به ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده بر میگردیم، حالا من نمیدانم در عرض یکساعت چطوری برمیگردند ولی چند بار این را در سخنرانی تکرار کرد، بله اینها کاملا گویای این است رژيم در بن‌بست است و در تله اتمی گرفتار شده و کارهای که میکند ضد و نقیض هست.

علیرضا معدنچی : این تحریمها را که پرسیده بودند الان در واقع رژیم در وضعیت خفه‌گی قرار گرفته، آخرین ارزیابی‌ها این است ۸۰ درصد اقتصاد رژیم تعطیل و فلج شده است. این را همه مردم ایران در زندگی خودشان با پوست و گوشت احساس میکنند و چیزی نیست که رژیم بخواهد بر روی آن سرپوش بگذارد، اینکه این قضایا به نفع مردم و مقاومت ایران هست قطعا همینطور است.  رژيم دشمن‌ترین دشمن مردم ایران است و وقتی رژيم تضعیف بشود راه را برای برخاستن مردم هموار میکند، برای به میدان آمدن مردم، و برای آن چیزی که مردم تشنه آن هستند، یعنی آزادی، دمکراسی، که همه اینها تنها با به زیر کشیدن و سرنگونی این رژيم محقق میشود.  همه اینها گامهای است که ما را و مردم ایران را به سمت هدف نهایی یعنی به زیر کشیدن دیو استبداد  به تخت نشاندن فرشته آزادی یاری میکند و آن روزی است که همه منتظر آن هستیم هر چه نزدیکتر میکند.

کلیپ کنفرانس

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.