برای یک ایران آزاد

جمعبندی اعتراضات اقشار مختلف مردم و کارگران در ایران در سال ۲۰۱۸

0

جمعبندی اعتراضات اقشار مختلف مردم و کارگران در ایران در سال ۲۰۱۸
تظاهرات، اعتراضات و اعتصابات سراسری از سوی اقشار مختلف در شهرهای ایران در طول سال ۲۰۱۸ بطور مستمر و فزاینده و رو به رشد در صدر اخبار ایران قرار داشته است. بر اساس آمار ثبت شده توسط  ایران نیوز وایر  تا تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۸، ۱ دی ۹۷، جمعا  ۹۳۵۷ حرکت اعتراضی به ثبت رسیده است.

قیام سراسری ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷، ۷ دی ۹۶، که ابتدا از مشهد آغاز شد، به کلیه شهرهای ایران گسترش و تا ژانویه ۲۰۱۸ ادامه یافت و تا پایان سال در اشکال مختلف استمرار پیدا کرد.

خواست اصلی که تغییر رژیم و سرنگونی حاکمیت فعلی می‌باشد از همان اول دور اول تظاهرات گسترده در ابتدای سال در شعارهایی که مردم و بخصوص جوانان می دادند، کاملا بارز بود.

شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای و خامنه ای حیا کن مملکت را رها کن.

در سال ۲۰۱۸ اقشار مختلف با فراخوان شرکت در تظاهرات که ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد گسترده دولتی- حکومتی و گرانی و تورم و بیکاری بود، دامنه همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت و مخالفت‌ها با نظام جمهوری اسلامی ایران به ‌ویژه ولایت فقیه و خامنه‌ای را نیز در برگرفت.

فساد و غارت اموال عمومی توسط ادارات دولتی و ارگانهای وابسته به نظام که اصلی‌ترین علت فقر فزاینده، گرانی، تورم و معضلات اقتصادی و ناهنجاریهای اجتماعی می‌باشد علت شکل‌گیری اعترضات سال ۲۰۱۸ بود .

گستردگی و  افزایش اعتراضات، رودرویی و مخالفت اکثریت جامعه ۸۰ میلیونی ایران را با کل نظام به نمایش می‌کشد.

جامعه‌ای که کلیت نظام را عامل اصلی کمرشکنی اقتصادی و معضلات اجتماعی می‌داند و این حقیقت در شعارها و فراخوان‌ها به وضوح بارز می‌باشد.

ژانویه:

در ماه ژانویه ۶۴۳ مورد اعتراض شكل گرفته است متوسط روزانه حرکتهای اعتراضی ۲۱مورد بوده است.

ویژگی برجسته اعتراضات ماه ژانویه :

ادامه قیام که از ۷ دی ۹۶ (۲۸دسامبر۲۰۱۷) ۷ دی ۹۶، شروع شده بود در ژانویه ۲۰۱۸ نیز ادامه یافت در این ماه قیام در ۱۴۲ شهر با شعار محوری «مرگ بر خامنه ای»؛ «مرگ بر دیکتاتور» ادامه یافت.

فوریه:

در ماه فوریه تعداد ۵۹۶ مورد اعتراض شكل گرفته است. متوسط روزانه حرکتهای اعتراضی ۲۱ مورد بوده است .

مارس:

در ماه مارس جمعا ۴۲۲ مورد اعتراض شكل گرفته است. متوسط روزانه حرکتهای اعتراضی ۱۴مورد بوده است.

آوریل:

در ماه آوریل جمعا ۴۵۲ مورد اعتراض شكل گرفته است. متوسط روزانه حرکتهای اعتراضی در این ماه؛ ۱۵مورد بوده است.

می:

در ماه می جمعا ۱۰۹۳ مورد اعتراض شكل گرفته است. متوسط روزانه حرکتهای اعتراضی در این ماه؛ ۳۵ مورد بوده است .

ژوئن:

در ماه ژوئن جمعا ۴۷۵ مورد اعتراض شكل گرفته است. متوسط روزانه حرکتهای اعتراضی در این ماه؛ ۱۶ مورد بوده است.

ویژگی برجسته حرکت های اعتراضی در این ماه:

مردم و بازاریان در تهران و خرمشهر دست به قیام زدند.

اعتراضات این ماه؛ بلافاصله پس از شکل‌گیری؛ از صنفی به سیاسی تبدیل شد. مثلا در اعتراض  به گرانی نرخ دلار در تهران و یا اعتراضات مردم خرمشهر به بی آبی مردم شعار مرگ بر دیکتاتور؛ مرگ بر خامنه‌ای؛ مرگ بر روحانی و دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست، سر دادند.

در این ماه؛ اعتصاب بازار بزرگ تهران به وقوع پیوست که مردم و جوانان از این فضا استفاده کردند و به خیابانها آمدند.

در این ماه خیزش مردم خرمشهر آغاز شد که در این قیام و خیزش زنان نقش چشمگیری داشتند.

ژوئیه:

در این ماه ۹۷۰ مورد اعتراض؛ تجمع و اعتصاب در سراسر ایران شکل گرفت.  در این ماه بطور متوسط روزانه ۳۱ اعتراض در ۱۸۷ شهر؛ منطقه صنعتی و نواحی مختلف در کشور شکل گرفت.

اوت:

جمعا ۶۲۲ حرکت اعتراضی در ۱۳۳ شهر؛ روستا؛ منطقه تجاری؛ صنعتی و  شکل گرفته و بطور متوسط روزانه ۲۰ حرکت اعتراضی بوده است.

سپتامبر:

جمعا ۱۳۶۷حرکت اعتراضی در ۲۹۳شهر؛ روستا؛ منطقه تجاری؛ صنعتی و  شکل گرفته و بطور متوسط روزانه ۴۶حرکت اعتراضی بوده است.

ویژگیهای برجسته اعتراضات:

در این ماه اعتصاب بزرگ کامیونداران براساس فراخوان قبلی و به صورت هماهنگ و سازمانیافته شکل گرفت.

اکتبر:

در این ماه ۱۵۳۳حرکت اعتراضی در ۳۲۳ شهر؛ روستا؛ منطقه تجاری؛ صنعتی و  شکل گرفت. بر این اساس بطور متوسط روزانه ۴۹حرکت اعتراضی شکل گرفته است که بیشترین آمار اعتراضات در کل سال ۲۰۱۸ می باشد.

ویژگیهای برجسته اعتراضات:

در این ماه اعتصاب سراسری کامیونداران که از ماه قبل آغاز شده بود؛ ادامه یافت. اعتصاب سراسری معلمان در این ماه به مدت ۲ روز طبق فراخوان قبلی شکل گرفت. اعتصاب گسترده بازاریان در این ماه شکل گرفت.

نوامبر:

جمعا ۹۱۱ حرکت اعتراضی در ۱۷۱شهر؛ روستا؛ منطقه تجاری؛ صنعتی و  شکل گرفت. بر این اساس بطور متوسط روزانه ۳۰حرکت اعتراضی شکل گرفته است.

ویژگیهای برجسته اعتراضات:

در این ماه کامیونداران طبق قرار قبلی یک دور دیگر از اعتصاب و اعتراضات‌شان را شکل دادند. اعتصاب سراسری معلمان در این ماه به مدت ۲ روز طبق فراخوان قبلی شکل گرفت. اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش و کارگران گروه ملی فولاد اهواز طبق قرار قبلی به مدت چند هفته ادامه یافت.

دسامبر:

در ماه دسامبر ۲۷۳ اعتراض تا روز ۲۲ به ثبت رسیده است.  به طور میانگین ۹ اعتراض بطور روزانه از جانب اقشار مخلتف بوده است. در این ماه سرکوب و دستگیری فعالین دور جدیدی به خود گرفت.  به طور مشخص اعتصاب کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفته‌تپه که از ماه نوامبر شروع شده بود با دستگیری تعداد زیادی از فعالین کارگری و نمایندگان آنها همراه بود.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.