برای یک ایران آزاد

مقاله صوتی: نقش مجاهدین در اعتصاب بازار؛ جمعبندی درونی سپاه و مجلس

0

مقاله صوتی: نقش مجاهدین در اعتصاب بازار؛ جمعبندی درونی سپاه و مجلس

نقش مجاهدین در اعتصاب بازار، اساسی ارزیابی می‌شود؛ آنچه در نشست جمعبندی‌یی که با محوریت بسیج اصناف -نماینده سپاه در بازار- و ریاست مجلس برگزار شد، به دست آمد.

«اگر کوچکترین اعتراضی در کشور شکل بگیرد، بلافاصله جریان اعتراضات در دست» مجاهدین «قرار می گیرد»؛[خبرگزاری بسیج ۱۷ تیر ۹۷] عباراتی که از طرف پاسدار غلامرضا حسن پور، مسئول سازمان بسیج اصناف کشور طی نشست خبری «بازار، بسیج و توسعه پایدار اقتصادی» سپاه الغدیر عنوان شد. او تصریح کرد در اعتراض و اعتصاب بازار تهران در چهارم تیر، مجاهدین «و دشمنان بلافاصله حرکتی که در بازار آغاز شد را در اختیار گرفتند و از آن بهره‌برداری علیه نظام اسلامی کردند.» [مهر ۱۷ تیر ۹۷]
پاسدار حسن پور که دبیری «قرارگاه حمایت از کالای ایرانی» را نیز بر عهده دارد گزارش خود را براساس جمعبندی صورت گرفته درباره خیزش بازار تهران در نشستی «به محوریت بسیج اصناف کشور و ریاست مجلس» مستند کرد. این نشست که به بررسی «ریشه و علل» اعتراض و اعتصاب بازار پرداخته بود نتیجه گرفت که در خیزش اخیر بازار «از هر ۱۰ معترض تنها یک نفر واقعا بازاری بود و مابقی کاملا سازماندهی شده وارد اعتراضات شدند.» [خبرگزاری بسیج ۱۷ تیر ۹۷]
به این ترتیب پاسدار حسن پور به نقش کانون‌های شورشی و شوراهای مقاومت در سازماندهی و پیشبرد اعتراضات در بازار تهران، اذعان کرد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.