برای یک ایران آزاد

جنگ‌افروزی را رها کن فکری به‌حال ما کن« شعار روز»

0

جنگ افروزی را رها کن و فکری به حال ما کن، شعار مردم بجان آمده از فشارگرانی ومشاهده فساد و چپاول و غارت سردمداران حکومتی است که به روشنی ترفند های جنایتکارانه حکومت آخوندی را برملامیکنند . که میخواهد به این بهانه به سرکوب عریان خود مانند دوران جنگ با عراق ادامه دهد ، غافل ازاینکه حال دیگر شرایط متفاوت است

رژیم آخوندی بعد از تحریمهای نفتی، لیست‌گذاری سپاه و خروج آمریکا از برجام، در بحرانهای نفس‌گیری قرار گرفته است. مجموعه این بحرانها، جامعه را در وضعیت انفجاری قرار داده و رژیم در وحشت از فوران خشم و اعتراض مردم، دست به سرکوب بی‌سابقه‌ای زده است. اعدام زندانیان بی‌گناه،‌ شلیک به سوی سوخت‌بران در بلوچستان و کولبران در کردستان، راه‌اندازی گشتهای سرکوب بویژه علیه زنان،‌ شلاق‌زدن در ملاءعام از نمودهای این سرکوب عریان است.
این اعمال سرکوبگرانه فی‌نفسه بیانگر ضعف رژیم و برای مهار توده‌های به‌جان آمده از فشار گرانی است که با مشاهده فساد و غارت کارگزاران حکومتی ، خشم و اعتراضشان را علیه آخوندهای حاکم بلند کرده‌اند.
رژیم برای مهار جامعه انفجاری، تلاش می‌کند با عمده کردن تهدید و احتمال حمله نظامی آمریکا هرگونه فریاد حق‌طلبانه مردم محروم و آسیب‌دیده جامعه را در نطفه خفه کند همانطور که در زمان جنگ با علم کردن جنگ با عراق، بی‌سابقه‌ترین سرکوب در تاریخ را در دهه ۶۰ اعمال کرد. اما مردم به جان آمده در زمان قیام ۹۶ با شعار «سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن» و در روزهای اخیر با شعار «جنگ‌افروزی را رها کن فکری به‌حال ما کن» با این ترفند جنایتکارانه آخوندها مقابله می‌کنند.
از طرف دیگر رژیم در معرض ریزش شدید مزدورانش قرار دارد که در وحشت از قیام مردم و حمله نظامی خارجی و با مشاهده سرنوشت کشورهای منطقه، مثل گذشته توان اعمال سرکوب و پیشبرد خط رژیم را ندارند و در نقطه مقابل زنان و جوانان شجاع میهنمان نیز، با تهاجم دلیرانه به نیروهای سرکوبگر و گوشمالی مهره‌های جنایتکارشان ، رژیم را بیش از پیش در تنگنا قرار داده‌اند. امری که این‌روزها با [مجازات امام جمعه جنایتکار کازرون ]و تهاجم زنان به مزدوران ارشاد را در شمال کشور می‌توان مشاهده کرد.
مجموعه این شرایط، جامعه ایران را در وضعیت انفجاری قرار داده و هراقدام سرکوبگرانه‌ای می‌تواند تبدیل به جرقه یک انفجار بزرگ شود که تمامیت رژیم آخوندی را در سراشیب سرنگونی قرار می‌دهد، بویژه که این‌بار مردم پشت‌شان به کانونهای شورشی گرم است که در ارتباط با سازمان رهبری کننده مقاومت در همه جا حضور دارند و به عنوان کاتالیزوری فعل و انفعالات اجتماعی را به جانب هر چه رادیکال‌تر شدن و سرنگونی نظام حاکم سمت می‌دهند.
درهمین زمینه
بحران یا آرامش، اوضاع انفجاری جامعه؟: گفتگو با فردین ماهوتچیان
اقدامات جنون آميز رژيم ايران در فاز پاياني و بحرانهای سرنگونی

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.