برای یک ایران آزاد

جوانان دلیر بوشهری به کمک سیل زدگان در سوسنگرد شتافتند

0

جوانان دلیر بوشهری به کمک سیل زدگان در سوسنگرد شتافتند
جوانان دلیر بوشهری روز شنبه ۲۴فروردین ۹۸ – در نبود ارگان های حکومتی تعدادی از هموطنان از بوشهر برای کمک به سیل زدگان سوسنگرد شتافته اند. آنها ضمن کمک و بیرون کشیدن وسایل یک خانه از زیر آب می گویند:
«… هیچ نیروهای دولتی هیچ ارگان دولتی اینجا نمی آیند. ما جزو نیروهای مردمی بوشهر هستیم که اینجا آمده ایم برای امداد نجات و هیچکس هم اینجا مدیریت نمیکند متاسفانه  مردم خودشان دارند جمع آوری میکنند، تنها چیزی که نیاز دارند امنیت است …».

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.