چشم انداز روشن سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه با مرگ خامنه ای

چشم انداز روشن سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه با مرگ خامنه ای

نیروهای سرنگونی‌خواه در صورت تایید مرگ خامنه‌ای چه خواهند کرد؟

این روزها بازار شایعات در مورد مرگ خامنه ای داغ است و شکی نیست که مردم ایران چشم‌‌ انتظار روزی هستند که آخرین ولی فقیه این حاکمیت به اولین آن ملحق شود تا برای همیشه دوران سیاه تاریخ ایران بسر برسد.

  بدون این‌‌که بخواهیم وارد کم و کیف خبرها و یا شایعات مربوط به مرگ خامنه ای بشویم، اولین سوالی که اکنون برای هر جوان یا زن و مرد ایرانی وجود دارد این است که در صورت تایید رسمی مرگ خامنه‌ای چه باید کرد؟ چگونه می‌توان از این شرایط برای سرنگون کردن سیاهترین دیکتاتوری تاریخ ایران بهره گرفت؟

وضعیت حکومت ولایت فقیه در آستانه مرگ خامنه ای

برای پاسخ به این سوالات ابتدا نگاهی می اندازیم به وضعیت حکومت ولایت فقیه و بن‌بست‌های همه جانبه ای که با آن مواجه است:

۱.کمتر دوره‌ای را می توان سراغ گرفت که دیکتاتوری ولایت فقیه با چنین حجمی از بحران‌های کمرشکن بصورت یکجا مواجه بوده باشد. بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در داخل و بحران‌های امنیتی و دیپلماتیک درخارج از مرزها همراه با گسیختگی و تشتت درونی.

۲.در چنین شرایطی خامنه‌ ای تنها ابزار کارآمدش را ابراهیم رییسی یافته است. کسی که تنها کاری که پیشتر از این کرده بود، اعدام انسان‌ها در لباس قاضی شرع بود. طوری که منتجب نیا یکی از چهره‌های موسوم به اصلاح طلبان رو در روی خط خامنه ای می‌گوید:« رییسی را بنده از اول موافق نبودم، لایق ریاست‌جمهوری نمی‌دانستم. چون ایشان اصلاً هیچ ساخته این کار نبوده. یک قاضی بوده، سی سال قضاوت کرده». درماندگی رییسی در عمل به وعده‌هایش چنان اکنون زبانزد خاص و عام است که کسی در آن تردید ندارد.

در همین رابطه

چرا خامنه‌ ای با اعضای مجلس خبرگان دیدار نکرد؟

۳.ضعف یا بیماری خامنه‌‌ ای اکنون موجب سر برداشتن برخی چهره‌های خاموش درونی حکومت شده است و تشتت و چند پارگی به صورت عیان‌تری نمایان شده است. بعد از میرحسین موسوی که موروثی کردن ولایت را به سخره گرفته بود این بار نوبت آخوند منتجب‌نیا رسید که بن‌بست حاکمیت خامنه ای را به صورت واضح‌تری بیان کند؛

وی گفت« «من رسماً اعلام می‌کنم… کفگیر به ‌ته دیگ رسیده، یعنی از مردم بریده‌ایم، مردم از ما بریده‌اند، ما به‌آخر خط رسیده‌ایم ناچار هستیم با سرنیزه و با کتک و بگیر و ببند انجام بدهیم.» او افزود: «کاری کردید که مردم نسبت به‌امام و انقلاب و نظام به‌شدت بدبین که هیچ عصبانی شده‌اند خشم‌شان را دارند در گفتارشان، در عمل‌شان نشان می‌دهند باورتان نیست، یک روز آزادی بدهید به‌مردم، ببینید چه می‌کنند!».

۴.بن بست در مذاکرات برجام و عدم توانایی رسیدن به یک توافق از طرف حکومت خود علامت ضعف دیگری است که ناتوانی حکومت را در هرگونه امتیاز دادن وعقب نشینی بخوبی بارز کرده است.

با توجه به چنین شرایطی که حاکمیت درحال حاضر در آن بسر می برد، احتمال مرگ خامنه ای و شایعه گسترده‌ آن در جامعه، کل حاکمیت را در وضعیت بحرانی قرار می‌دهد. از همین رو همه نیروهای جمهوریخواه و سرنگونی طلب باید با شناخت وظیفه و مسئولیت واقعی خود، در آماده باش و هشیاری حداکثر باشند.

پیام آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به کانون‌ها و جوانان شورشگر و آماده باش و هشیاری به آنان را باید در پرتو چنین بستری ارزیابی کرد. در این پیام به وضوح اشاره شده است که ما چشم به مرگ خامنه ای ندوخته‌ایم اما باید برای شرایطی که در صورت مرگ او پیش خواهد آمد آماده باشیم.

چگونه برای وضعیت اعلام مرگ خامنه ای آماده باشیم؟

یک. مرگ خامنه ای مثل مرگ خمینی نخواهد بود. ضعف و تشتت درونی نیروهای حکومت آن قدر زیاد است که حتی در صورت تصریح خامنه‌ای روی جانشین خود باز هم رسیدن به تفاهم در درون باندهای قدرت سخت و دشوار خواهد بود. دیگر رفسنجانی هم در کار نیست که بتواند یک فقیه بزک کرده از زیر عبایش در بیاورد. حتی در صورتی که سپاه و بیت خامنه ای بتوانند به خبرگان کاندیدای شان را تحمیل کنند، باز هم در اصل تشتت دیگر نیروهای حکومت تردیدی نیست.

دو. این وضعیت فرصت طلایی برای مردم و جوانان شورشی است که تهاجم‌شان را به نیروهای وارفته و روحیه در هم شکسته آغاز کنند. شکل‌گیری تظاهرات گسترده خیابانی و حمله به مراکز سرکوب و توحش باعث می شود که ابتکار عمل از نیروهای سرکوبگر گرفته شود و بدست نیروهای مردمی و شورشگر بیفتد.

سه. تجربه قیام‌های ۹۶ و ۹۸ نشان داده است که تهاجم بخصوص تهاجم با سلاح به نیروهای سرکوبگر چاره‌کار است. در مقابل نیرویی که برای کشتار آمده است نباید سینه سپر کرد بلکه باید سینه اش را نشانه گرفت. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دو ارگان اصلی سرکوب و ارعاب باید اولین هدف‌های نیروهای مردمی باشند. باید این نیروها را زمین‌گیر کرد تا توان تحرک نداشته باشند. اذناب این نیروها مثل بسیج و نیروهای ویژه هدف‌های دم دست‌تری برای تهاجم جوانان شورشی هستند.

چهار. نباید خیابان را خالی کرد و به دشمن اجازه بازسازی و تجدید قوا داد. اگر همه نیروهای سرنگونی طلب، آزادیخواه و جمهوریخواه بر این حقیقت مومن باشند که خامنه ای آخرین خلیفه ارتجاع است، بی‌شکاف برای پایان دادن به این وجود شوم و نحس مقاومت خواهند کرد. از این رو نباید بگذاریم دشمن دوباره به جشن سرکوب قیام بنشیند. بلکه قیام بعد از مرگ خامنه ای باید آخرین قیام در جهت سرنگونی باشد و باید بتوانیم دشمن را به زمین بزنیم.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل