برای یک ایران آزاد

حرکت اعتراضی کارگران پتروشیمی رجال واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

0

حرکت اعتراضی کارگران پتروشیمی رجال واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر
کارگران پتروشیمی رجال واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در راستای پیگیری مطالبات خود، روز شنبه ۲۲ دی ۹۷ در یک حرکت اعتراضی از خوردن غذا در کارخانه خودداری می کنند.

یکی از این کارگران گفت: ما خواهان دریافت حق بدی آب و هوا هستیم، همان چیزی که سایر کارگران در این منطقه دریافت می کنند، ولی مسئولین شرکت به خواسته ی ما تا کنون پاسخ مثبت نداده اند.

این کارگر ادامه داد: ما نیز در اعتراض به عدم توجه به خواسته ی بحق خود، از هفته ی گذشته تا کنون از حضور در سالن غذاخوری شرکت خودداری کرده ایم و می خواهیم که مانند سایر کارگران این منطقه با ما رفتار شود.

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.