برای یک ایران آزاد

حقوق بشر و پند و اندرز های ملای بدنام

0

حقوق بشر در نظام ولایت فقیه ابزاری‌ست برای جنگ علیه حقوق بشر.

فریبرز شادان

زشتروئی در آئینه به چهره خود می نگریست و می گفت سپاس خدای را که مرا صورتی نیکو بداد.
غلامش ایستاده بود و این سخن می شنید و چون از نزد او به در آمد کسی بر در خانه او را از حال صاحبش پرسید.
گفت: در خانه نشسته  و بر خدا دروغ می بندد. (عبیدزاکانی )

حکایت حقوق بشر و حکومت ولایت فقیه به نوعی حکایت همان زشت روی بدنامی ست که می خواهد در آینه پاریس چهره کریه نظام را با پخش پارازیت های حقوق بشری آرایش کند، ولی دنیای نظاره گر، به سخره می‌گیرد و روسیاهی، از زغال ولایت پاک نخواهد شد و البته خود عظما و همه سردمداران حلقه بگوشش هم این شارلاتانیسم را که از زیر عبای دجالگری بیرون می زند بخوبی می فهمند اما تلاشی ست بیهوده و شیره حقوق بشر ولایت را، فقط می‌توانند به سربسیجی های تهی مغزبمالند.

بعد از اعتراضات جلیقه زردها در پاریس و انتشار اخبار این اعتراضات ناگهان رسوایان نظام، بانقل قول هایی از خلیفه ارتجاع گرفته تا سایر سردمداران سرکوبگر نظام، بخصوص سردژخیم قوه قضائیه خلافت اسلامی! فرصت را غنیمت شمردند تا مقداری سروصورت آلوده  نظام را با نشخوار اباطیلی مضحک بیارایند، آن هم تحت نام حقوق بشر! که نظام ولایت فقیه رسوای عام وخاص در این رابطه می باشد و تنها چیزی که در این رژیم تبهکار جایی ندارد حقوق بشر است.

«لاریجانی با اشاره به کشتار، ضرب و شتم و بازداشت معترضان در فرانسه، رهبران کشورهای اروپایی را به خویشتن داری در برخورد با مردم خود توصیه کرد».

لازم به یادآوری است که رژیم ولایت فقیه بخاطر نقض حقوق بشر در طول این چهل سال خلافت و ستمگری ۶۴ بار توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم شده است و داغ سیاه نقض حقوق بشر با فرافکنی های آخوندی هیچگاه از پیشانی این نظام پاک نخواهد شد. مواضع دبیرکل سازمان ملل و نماینده ویژه حقوق بشر نیز دال بر این واقعیت می باشد که وضعیت حقوق بشر در حاکمیت آخوندی وخیم تر شده است .

«گزارش های دبیرکل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر نشان می دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال گذشته وخیم تر شده و سرکوب سیستماتیک معترضان، روزنامه نگاران و کاربران شبکه های اجتماعی افزایش یافته است»  [رادیو فردا ۲۵ آبان ۹۷]

اما بعد از حوادث پاریس و اعتراضات جلیقه زردها، خبرگزاری مهر نوشت: «رهبر معظم انقلاب سال‌ها قبل پیش بینی کرده بودند که موج بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی ساکن نخواهد ماند و به اروپا نیز سرایت خواهد کرد.»

خامنه ای که بی حیایی را از امام مرده اش به ارث برده اما غافل از این بود که قیام دی ماه که بهار ایران نامیده شد دامن آلوده خودش را خواهد گرفت و جامه چاک دادن برای حقوق بشر نعل وارونه ای بیش نیست.

اما هم خود سرکرده دژخیم قوه قضائیه نظام و هم سایرسردمداران به خوبی می دانند که قمپزدرکردن های حقوق بشری بیشتر به اراجیف شبیه ست و اصل قضیه را در همین صحبت هایش لو می‌دهد که بیشتر دق دل خالی کردن در رابطه با قیام های دی ماه گذشته می باشد که به نوعی محکوم کردن های مجامع بین المللی و سایر کشورها را به خودشان برگردانند.

«دراعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران که بدنبال مطالبات برحق عده ای، متأسفانه برخیبا سوء استفاده از فضای ملتهب، به دنبال موج سواری بودند و آشوب بپا کردند،مسئولان همین کشورهای غربی و از جمله فرانسه غوغا به پا کردند و مدام «ابرازنگرانی» می‌کردند.» [مهر ۱۹ آذر ۹۷ ]

عظما و سایر سرکردگان دژخیم او با دق دل خالی کردن چیزی نصیب شان نمی شود چرا که نظام در سراشیبی سقوط باید منتظر دق مرگ شدن باشد چرا که مردم ایران اراده کرده اند که این نظام را در تمامیت آن سرنگون کنند.

در همین زمینه:

ظریف؛ بوقلمون بیت ولایت 

استجازه یا آتش به اختیار 

زنان سرپرست و زندگی دردناک آنها درنظام ولایت فقیه 

پاسدار نقدی؛ و روایتی! درباره کوروش

قاسم سلیمانی؛ بچه فقیر! یا جلاد بیرحم و شقاوت پیشه


پاسخ بدهید

Your email address will not be published.