برای یک ایران آزاد

حماسه پایداری و نبرد ۱۰مرداد۶۱ – تهران

0

حماسه پایداری و نبرد ۱۰مرداد۶۱ – تهران ۱۰ مرداد ۱۳۶۱، دشمن ضدبشری از طریق شبکهٴ مخفی‌اش موسوم به عبدالله پیام، به موقعیت پایگاه فرمانده سیاوش سیفی پی برده بود.

شبکهٴ مخفی عبدالله پیام ترکیبی از مأموران اطلاعات ساواک شاه و شیخ بود که دشمن ضدبشر، با اختفای کامل برای مبارزه با مجاهدین تدارک دیده بود.

این شبکه در اختفای کامل مترسد آن بود که به خیال خام خود مجاهدین را زنده اسیر نماید، اما فرمانده سیاوش سیفی این فرصت را به عبرتی برای دشمن و فصلی ماندگار در کتاب مقاومت تبدیل کرد.

ساعت ۷ بامداد حمله دشمن به پایگاه مجاهدین آغاز گردید

آمادگی مجاهدین مستقر در پایگاههای مورد تهاجم دشمن را به‌شدت غافلگیر کرد. دشمن در درگیر‌های ۱۹بهمن، ۱۲ اردیبهشت و ۱۹ اردیبهشت بخوبی می‌دانست که نزدیک شدن به پایگاه مجاهدین تلفات سنگینی روی دستش میگذارد

لذا سعی کرده بود با استفاده از شبکهٴ متشکل از عوامل ساواک و کمیته‌های ضد خلقی بنام «عبدالله پیام» حمله خود را طوری سازمان دهد که کمترین تلفات را داشته باشد، به همین دلیل با سلاحهای نیمه‌ سنگین حمله خودش را آغاز کرد.

اما فرمانده سیاوش سیفی که پیشاپیش طرح دشمن را کشف کرده بود اغلب نفرات تحت فرماندهیش را از محاصره دشمن خارج کرده بود.

در پایگاه فرمانده سیاوش درگیری تا ساعتها ادامه داشت. پس از پایان نبرد، جز پیکرهای سیاوش و شماری از یارانش، هیچ چیز دیگری نصیب دشمن نشد. در کنار فرمانده سیاوش سیفی قهرمانان شیراوژنی از خواهران و برادران مجاهد جنگیدند و به‌شهادت رسیدند.

تابلو حماسه پایداری مجاهدین در ۱۰مرداد تنها به مقاومت جانانهٴ پایگاه فرمانده سیاوش سیفی ختم نمی‌شود.

در این روز پر حادثه چندین پایگاه سازمان مجاهدین در تهران مورد شناسایی و تهاجم دشمن ضدبشری قرار گرفت. همزمان در بسیاری از نقاط تهران از یوسف‌آباد، تا امیرآباد، جی، سه‌راه ضرابخانه، چیذر، مصدق، قلهک، آل‌احمد، جمهوری، مجیدیه، و فاطمی را فراگرفت.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.