برای یک ایران آزاد

حمایت اتحادیه حمل و نقل جاده‌ای‌متحد(یو آر تی یو)؛ انگلستان از چهارمین دور اعتصاب کامیونداران

0

حمایت اتحادیه حمل و نقل جاده‌ای‌متحد(یو آر تی یو)؛ انگلستان از چهارمین دور اعتصاب کامیونداران
روز ۱۷ آبان۹۷ اتحادیه حمل و نقل جاده‌ای‌متحد(یو آر تی یو)؛ انگلستان بیانیه‌ای را در حمایت از چهارمین دور اعتصاب کامیونداران در ایران در سایت خود درج کرد.

اتحادیه حمل و نقل جاده ای متحده ( یو آر تی یو ) در سایت این اتحادیه در معرفی خودش نوشته است تنها اتحادیه انگلستان است که برای خدمت به منافع کارگران در زمینه حمل و نقل جاده ای، و توزیع و تدارکات اختصاص یافته است.

متن این بیانیه در پی می‌آید:

بیانیه  اتحادیه  حمل و نقل جاده ای  متحد  (یو آر تی یو) ؛ انگلستان

تاریخ ۸  نوامبر  ۲۱۰۸

حمایت از کارگران و رانندگان کامیون ایرانی

در آستانه چهارمین دور از اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون ایرانی، اتحادیه حمل و نقل جاده ای متحده در انگلستان (یو آر تی یو) همبستگي خودمان را با کارگران و رانندگان کامیون ها و ديگر اقشار تحت ستم در ایران اعلام می‌کنیم . آنها به دلیل سیاست های ضد کارگری رژیم حاکم بر ایران؛ در شرایط بسیار وخیم و نگران کننده ای بسر مي برند و در سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۸۰۰ حرکت اعتراضي داشته اند. تنها رانندگان كاميون كه صدها هزار تن هستند در سه مقطع ( ژوئن و اوت و اكتبر) دست به  اعتصاب سراسري زده و رانندگان کامیون مجددا از اول ماه نوامبر چهارمین دور از اعتصابات خود را شروع کردند. آخرين اعتصاب آنها ۲۱ روز به طول انجاميد و ۳۱ استان و بيش از ۳۰۰ شهر را در برگرفت. حكومت به انواع فریبکاریها براي شكستن اعتصاب بر آمد و صدها راننده را دستگير كرد. دادستان کل ایران رانندگان اعتصابی را تهدید به اعدام کرد و برای۱۷ تن از دستگير شدگان در قزوين تقاضاي اعدام کرده است(خبرگزاری دولتی ايرنا ۸ اکتبر ۲۰۱۸ ).

کارگران و رانندگان در ایران امنیت شغلی ندارند و هیچ قانونی از آنها حمایت نمیکند. به کارگران ایران اجازه تشکیل سندیکا یا اتحادیه مستقل نمیدهند.

مهمترین مؤسسات تولیدی و اقتصادی متعلق به سپاه پاسداران ایران (آی آر جی سی) است كه با حداکثر فشار و سرکوب از کارگران کار می‌کشند؛ اما وقتی کارگران خواستار دستمزدشان می‌شوند، آنها را اخراج و سرکوب می‌کنند. بسياري از کارگران ۶ ماه، يكسال و یا ۲ سال حقوقشان را دریافت نكرده اند. در حالی که گرانی و تورم، روزافزون آنها را كمرشكن كرده است.

ما از همه سازمان های کارگری ميخواهيم پایمال کردن حقوق اوليه کارگران را محکوم کرده و از دیکتاتوری حاکم در ایران بخواهند تمام کارگران بازداشت شده را آزاد کنند ؛ به حقوق اولیه کارگران احترام بگذارند و به تمامی قوانین بین المللی در مورد حقوق کارگران پایبند باشد.

ما خواستار آزادی سریع و بدون قید وشرط تمامی کارگران و رانندگان کامیون که در جریان اعتصابات دستگیر شده اند هستیم.

ما از خواسته های كارگران ، رانندگان و شاغلین ايران حمایت میکنیم و از همه اتحاديه های كارگري در نقاط  مختلف ميخواهيم که برای حمایت سریع از خواسته های به حق همکارانشان در ایران از هر طريق ممکن كه مي توانند ؛ بشتابند .

اتحادیه حمل و نقل جاده ای متحده (یو آر تی یو)، انگلستان»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.