برای یک ایران آزاد

حمایت اقشار از اعتصاب سراسری رانندگان و کامیونداران درسراسر کشور

0

افزوده میشود:

 

هفتمین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مشهد و خواف و تایباد

کامیونداران شهرهای مشهد و خواف و تایباد  روز یکشنبه هفتم مرداد ۹۷ هفتمین روز اعتصاب خودشان را ادامه دادند.

حمایت اقشار ازاعتصاب سراسری رانندگان وکامیونداران از سراسر میهن و پشتیبانی از اعتصاب این قشر زحمتکش نشان از اعتلای قیام واستمرار آن تارسیدن به حقوق حقه اقشار مختلف می‌باشد

براساس گزارشات دریافتی درپی اعتصاب سراسری دور دوم رانندگان وکامیونداران واستمرار آن برای خواسته‌های بحق شان، هرچند حکومت و عوامل وابسته به آن با شگردها وشیادی و با انتشار اخبار دروغ؛ درصددآن هستند تا اعتصاب کامیونداران را درهم بشکنند؛ اما رانندگان کامیونها همچنان برای رسیدن به خواسته‌هایشان اسرار می‌ورزند.

حمایت اقشار مختلف از اعتصاب سراسری رانندگان وکامیون داران از شهرهای مختلف میهن نیز دراین شرایط سخت کامیونداران با دادن بیانیه‌های حمایت از اعتصاب کامیونداران پشتنیبانی خودشان را اعلام کرده‌اند که بخشی ازاین اعلام حمایت‌ها درزیر آورده می‌شود.

 

پیام حمایت جمعی از کارگران وکارکنان پالایشگاه شازند اراک از کامیونداران اعتصابی

…ما جمعی از کارگران و کارکنان پالایشگاه شازند اراک که خودمان تحت ظلم و ستم قرارداریم از حق و حقوق رانندگان عزیزحمایت می‌کنیم..

 

حمایت دانشجویان دانشگاه گیلان از کامیونداران اعتصابی

ماجمعی از دانشجویان دانشگاه یلان، حمایت خودرا از حرکت اعتصاب واعتراض کامیونداران درسراسر میهن اشغال شده اعلام می‌کنیم …..

اعلام حمایت جمعی ازکسبهٔ جنوب تهران از اعتصاب رانندگان

…. ماجمعی ازکسبهٔ جنوبتهران بدنیوسیله حمایت خودررا از شما اعلام می‌کنیم. بدانید که دراین مسیرتنها نیستید …

پیام حمایت جمعی ازبازاریان وکسبه اراک از کامیوداران اعتصابی

……ماجمعی از بازاریان وکسبه اراک ازحق وحقوق رانندگان عزیز حمایت می‌کنیم …

 

اعلام حمایت صنف درب وپنجره دوجداره درمشهد از اعتصاب سراسری کامیونداران

ماجمعی از بازاریان درثنف دب وپنجره دوجداره از اعتصاب آنهاحمایت می‌کنیم ویاد می‌گیریم که ما هم مثل آنها برای رسیدن به مطالبات خودمان متحد وقوی باشیم و…

 

پیشینه اعتصاب رانندگان کامیون

دور اول اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران که از اول خردادماه آغاز گشت و به‌مدت ۱۲ روز ادامه داشت با خودداری کامیون‌داران از حمل بار در ۷ استان کشور آغاز گشت اما به سرعت به ۲۷۴شهر دیگر گسترش یافت و به یک اعتصاب سراسری تبدیل شد

دور دوم اعتصاب کامیونداران که از اول مرداد ماه شروع شد، برغم اقدامات فریبکارانه وحتی سرکوب کامیونداران توسط حکومت، اعتصاب کامیونداران رو به گسترش است و این اعتصاب درششمین روزخود ۱۲۱ شهر از ۳۰ استان را دربرگرفته بود.

همچنین حمایت‌های گسترده سایر اقشار از اعتصاب رانندگان وکامیونداران از شهرهای میهن ادامه دارد و از خواسته‌های برحق کامیونداران حمایت واعلام همبستگی می‌کنند

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.