برای یک ایران آزاد

حمله نیروی انتظامی و سپاه به کامیونداران معترض در نیشابور

0

حمله نیروی انتظامی و سپاه به کامیونداران معترض در نیشابور
روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۹۷ نیروی انتظامی و سپاه به کامیونداران معترض و اعتصابی در نیشابور حمله کردند.

فرمانده سپاه و معاون سیاسی فرماندار نیشابور رانندگان را تهدید کردند که اگر اعتصاب خودشان را پایان ندهند، سپاه پلاک های کامیون هایشان را ضبط کرده و کارت گازوئیل آنها را نیز می‌سوزاند.

ماموران حکومت تعدادی از رانندگان را بازداشت کرده و از آنها تعهد پایان دادن به اعتصاب گرفتند.

با این حال رانندگان مقاومت کرده و از جمله گفتند آنها نمی توانند همه کارت ها را بسوزانند یا پلاک های همه را بکنند..

مطابق خبر رسیده تعدادی از رانندگان قصد کتک زدن فرمانده سپاه را داشتند.

شایان ذکر است ‌‌صبح سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۹۷ نیز کامیونداران نیشابور به اعتصاب و تجمع خودشان در اعتراض به گرانی لاستیک و لوازم یدکی ادامه دادند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.