آخرین فیلم‌ها از حمله یکان ویژه به محل تحصن کشاورزان اصفهان و آتش زدن چادرها + ویدئو

نیروهای سرکوبکر با گاز اشک آور و تجهیزات به کشاورزان حمله بردند

آتش زدن چادرها و بازداشت تعدادی از کشاورزان اصفهان

خبرهای تکمیلی حاکی از آن است که در پی تهاجم یکان ویژه به کشاورزان اصفهان و آتش زدن چادرها جوانان به مقابله با نیروهای سرکوبگر روی آوردند. خبرها حاکی از آن است که نیروهای سرکوبگر پس از آتش زدن چادرها با لودر درحال جمع آوری تیرکها هستند اما مردم اصفهان محل را ترک نمی‌کنند.

از سوی دیگر نیروهای سرکوبگر در ترس از واکنش گسترده مردم به دروغ مدعی شدند که گروهی از اراذل و اوباش به چادرها حمله کردند و آن را آتش زدند و نیروی انتظامی تعدادی از مهاجمان را دستگیر کرد. این درحالی است که در فیلم های ارسالی نیروی یکان ویژه با فرماندهی آن به وضوح نشان داده می شود. این ادعای بزدلانه دیگر برای مردم ایران شناخته شده است و تاکتیک‌های کودکانه نیروهای سرکوبگر مردم را فریب نمی دهد.

مردم اصفهان برای دفاع از حیثیت و شرف شهر و خاک و آب شان آماده می شوند و درس فراموشی ناپذیری به حکومت خواهند داد.

خبرهای رسیده از اصفهان حاکی است که از بامداد پنجشنبه ۴ آذرماه  یکان ویژه نیروی انتظامی به محل تحصن کشاورزان اصفهانی حمله کردند. این حمله که با استفاده از تجهیزات کامل صورت گرفت، یکان ویژه با شلیک پیاپی گاز اشک آور به کشاورزان محروم متحصن حمله کردند و با شلیک مستمر گاز اشک آور و ایجاد جو رعب و وحشت تلاش دارد که کشاورزان را پراکنده سازند.

خبرهای رسیده حاکی است که کشاورزان مقاومت می کنند و از همه مردم اصفهان درخواست کمک کردند.

خبرهای تکمیلی حاکی از آن است که در پی تهاجم یکان ویژه به کشاورزان اصفهان و آتش زدن چادرها جوانان به مقابله با نیروهای سرکوبگر روی آوردند. خبرها حاکی از آن است که نیروهای سرکوبگر پس از آتش زدن چادرها با لودر درحال جمع آوری تیرکها هستند اما مردم اصفهان محل را ترک نمیکنند.

از سوی دیگر نیروهای سرکوبگر در ترس از واکنش گسترده مردم به دروغ مدعی شدند که گروهی از اراذل و اوباش به چادرها حمله کردند و آن را آتش زدند و نیروی انتظامی تعدادی از مهاجمان را دستگیر کرد. این درحالی است که در فیلم های ارسالی نیروی یکان ویژه با فرماندهی آن به وضوح نشان داده می شود. این ادعای بزدلانه دیگر برای مردم ایران شناخته شده است و تاکتیکهای کودکانه نیروهای سرکوبگر مردم را فریب نمی دهد.

مردم اصفهان برای دفاع از حیثیت و شرف شهر و خاک و آب شان آماده می شوند و درس فراموشی ناپذیری به حکومت خواهند داد.

تحصن دو هفته ای کشاورزان اصفهانی

تهاجم به محل تحصن کشاورزان اصفهانی در زاینده رود درحالی است که مردم اصفهان برای روز جمعه ۵ آذرماه برای تجمع بزرگ در بستر زاینده رود فراخوان داده بودند. در تجمع صدهزار نفره هفته گذشته در اصفهان مردم به حکومت اولتیماتوم داده بودند که اگر تا جمعه این هفته آب زاینده رود جاری نشود، به تجمع بزرگتری دست خواهند زد. [قیام اصفهان و علت سراسیمگی حکومت ایران + ویدئو]

لازم به یادآوری است که درخواست حق‌آبه کشاورزان اصفهانی از زاینده رود مبنای اعتراضات اخیر کشاورزان اصفهانی است که به یک تحصن دو هفته‌ای در بستر رودخانه زاینده رود دست زدند. آنان با چادر زدن در بستر رودخانه زاینده رود، به صورت یک کانون مقاومت در برابر تهاجم حکومت در آمدند. که به دنبال آنان مردم شهر کرد و بختیاری نیز دست به اعتراض زدند.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل