خامنه‌ای با انتخابات دنبال چیست؟

آیا خامنه‌ای میتواند با خیمه شب‌بازی انتخابات جلوی قیام و سرنگونی رو بگیره؟

واقعیت این است که خامنه‌ای و رژیمش در شرایطی قرار دارند که به مصداق از این ستون تا اون ستون فرجه روزانه برای حفظ خودشان در قدرت تلاش میکنند. بهترین موضوعی که خامنه‌ای خیال میکند میتواند با مطرح کردن آن برای خودش و حاکمیتش زمان بخرد همین موضوع است که با آن میتواند برای چند ماه به نیروهای وارفته‌اش امید بدهد. ولی نمی‌تواند قیام و سرنگونیش را عقب بیانداز و یا خنثی کند چون مردم ایران دیگر فریب دجال‌گری او را نمی‌خورند.

خامنه‌ای که بخصوص بعد از قیام۴۰۱ با بحران بیسابقه مشروعیت مواجه است از اول امسال خیز مهندسی انتخابات را برداشت و در دیدار با تعدادی از نیروهای وارفته‌اش گفت: این انتخابات خیلی مهم است. ومیتواند مظهر قوّت ملّی باشد.

قوت ملی که حرف مفت است، منظورش این است

همان که معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان گفت: قطع و یقین هر چقدر مشارکت در انتخابات ها بالاتر باشد پشتوانه نظام قویتر خواهد بود

ازاین گذشته همان اول سال خط مهندسی آن‌ را داده

خامنه‌ای در ادامه خطاب به مهره‌ها و کارگزارانش گفت: مسئولانی که مرتبط هستند از همین حالا راهبرد مشارکت را، مشخّص کنند؛

در همین زمینه

سروکله ظریف هم پیدا شد.

خودشان هم با تاکتیک فرار به جلو، به مهندسی انتخابات اعتراف کردند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان بند رو آب داد و گفت: حرکتی را انجام ندهیم که شائبه دخالت در همه پرسی را داشته باشه شائبه این را داشته باشه که خدایی نکرده ما میخواهیم آنرا را مهندسی بکنیم

حالا سوال این است: آیا خامنه‌ای‌ نمی‌داند که دوران انتخابات مهندسی شده گذشته؟

چرا می‌داند، اما مسئله خامنه‌ای مشارکت در آن نیست،

مسأله‌ا‌ش این است که با وعده سرخرمن انتخابات، وحل مشکلات، شعله‌ور شدن قیام محتوم را به تاخیر بیندازد  

اما آیا می‌تواند؟ بزودی مشخص خواهد شد.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل