برای یک ایران آزاد

خامنه‌ای و خالی بودن چنته‌ش در حل بحرانهای نظام پوشالی و فرسوده ولایت فقیه

0

خالی بودن چنته خامنه‌ای در حل بحرانهای نظام پوشالی و فرسوده ولایت فقیه
رسانه‌های « لایو ژورنال» آمریکا،«لایو لیک» آمریکا، «بوک سی » کانادا گزارشاتی در مورد چپاول های خامنه ای، وضعیت مردم در بعد از سیلهای اخیر و نقش کانون های شورشی، تحت عنوان«ایران-رژیم خامنه ای در آئینه تاریخ» منتشرکردند.

سایت «لایو ژورنال» آمریکا نوشت: چرا مردم در ایران به این میزان در رنج هستند؟

آیا مردم غیرفعال هستند؟

مردم ایران چه برنامه ای برای توقف آخوندها در ایران دارند؟

آیا مردم در جهان بدلیل آخوندها در امنیت بسر می برند؟

همزمان با اتمام ۶ هفته از وقوع سیل ویرانگر در بیش از ۲٫۳ مساحت ایران، شهرها و روستاهایش، دولت ایران هنوز در این زمینه غیرفعال است. تاکنون سه دور وقوع سیل شهرهای ایران را ویران ساخته است. هنوز هیچ حرکت موثری توسط ولی فقیه، آیت الله علی خامنه ای بجز چند سخنرانی در مورد این تراژدی، بمنظور کاستن از درد و رنج مردمی که در شرایط طاقت فرسايی بسر می برند، صورت نگرفته است…

همچنین رسانه«لایو لیک» آمریکا در این باره نوشت: …تظاهراتهای ایران، ایرانیان در طول تعطیلات آخر هفته در تهران، قم و کرج حداقل ۶ تظاهرات را برگزار کردند.

کارکنان، کارگران و افراد معلول ایرانی در روزهای یکشنبه در شهرهای تهران، اهواز، قم و کرج در اعتراض به مشکلات اقتصادی خود در این تظاهرات شرکت کردند. یک گروه از کارکنان مرغداری ها از سراسر کشور به پایتخت آمده و در مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برای قیمت های بالای مرغ دست به تظاهرات زدند.

معترضان گفتند: “وزیر بی لیاقت،استعفا،استعفا”…

«بوک سی » کانادا در این گزارش آورده است: …امروزه کانون هایش شورشی، نقش بسیار مهمی در شکستن جو سنگین اختناق، بازی می کنند.

تیم های متعدد، تشکیل  شبکه ای بزرگ را داده و در حال حاضر در ارتباط مستقیم با جامعه ایران هستند.

کانون های شورشی با سازماندهی و هدایت قیام ایران به شیوه ای موثر، در حال تزریق حیاتی نو به جامعه و به معترضان در خیابان ها هستند…

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.