خامنه ای به نسل کشی بلوچ‌ها  روی آورد؛ ۲۲ اعدام در ۵روز!

خامنه ای به نسل کشی بلوچ‌ها  روی آورد؛ ۲۲ اعدام در ۵روز!

خامنه ای باید منتظر پاسخ کوبنده خلق بلوچ در جمعه‌های زاهدان باشد

خبرهای رسیده حاکی است که آدمکشان خامنه ای امروز ۱۴ اردیبهشت ماه یک زندانی دیگر بلوچ را در زندان وکیل آباد مشهد به دار آویختند. به این ترتیب شمار اعدام‌های خامنه ای در مورد هموطنان بلوچ به ۲۲ اعدام طی کمتر از ۵ روز رسیده است:

۱. نعمت الله ریگی لادز معروف به عبدالحمید رودینی، ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، دارای شش فرزند، تحت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، در زندان مرکزی زاهدان

۲.عبدالستار شاهوزهی، ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به اتهام قتل و اتهامات مربوط با مواد مخدر، در زندان مرکزی زاهدان

۳. عید محمد شادمان، ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به اتهام قتل، در زندان ایرانشهر

۴. گل محمد ناروئی، ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ۳۱ ساله به اتهام قتل، در زندان مرکزی زاهدان

۵. محمود رحمانی، ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به اتهام قتل، در زندان ایرانشهر

۶. محمد شیبک، ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ۲۷ ساله تحت اتهام مربوط به مواد مخدر، در زندان بیرجند‌

در همین زمینه

اعدام زندانیان بلوچ شدت گرفته است!

استمرار کشتار زندانیان بلوچ

۷. احسان گرگیج، ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ۳۰ ساله اهل زاهدان، تحت اتهام مربوط به مواد مخدر، در زندان بندر عباس

۸. موسی گرگیج، ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ۵۵ ساله اهل زاهدان، تحت اتهام مربوط به مواد مخدر، در زندان بندر عباس

۹. از هویت یک زن بلوچ اعدام شده به اتهام قتل ، در زندان مرکزی زاهدان اطلاعی در دسترس نیست.

۱۰. لال محمد شیرزایی، براهویی.۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، متولد سال ۵۹ فرزند محمد دارای دو فرزند اهل روستای میرزاپانگ در شهرستان گالیکش، تحت اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان میناب

۱۱. حسن زارعی. ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تحت اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان میناب

۱۲. صبور شه بخش. ۳۲ ساله فرزند محراب، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تحت اتهامات مربوط به مواد مخدر مواد مخدر در زندان یزد

۱۳. امیر رامشک. ۳۴ ساله، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تحت اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان یزد

۱۴. عبدالبصیر توتازهی. ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، متولد سال ۶۲ فرزند اسماعیل مجرد اهل روستای گراغه در شهرستان زاهدان ، تحت اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان یزد

۱۵. نور احمد زاروزهی، نهتانی. اهل زاهدان، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تحت اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد

۱۶. حسین واحدی ریگی. ۳۸ ساله فرزند حسن، در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تحت اتهامات مربوط به مواد مخدر، در زندان وکیل آباد مشهد

۱۷. جابر امینی فر . فرزند خان علی، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تحت اتهامات مربوط به  مواد مخدر، در زندان بیرجند

۱۸. امین الله کریمی قلجایی. ۱۱ اردیبهشت ماه۱۴۰۲، چهل ساله فرزند نیک محمد دارای پنج فرزند،  تحت اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد

۱۹. عبدالله زاروزهی» ۱۱اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، چهل و هفت ساله فرزند زوان خان، فاقد شناسنامه، تحت اتهامات مربوط با مواد مخدر در زندان بیرجند

۲۰. مدینه سبزوان. ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سی و نه ساله فرزند غلام تحت اتهامات مربوط با مواد مخدر در زندان بیرجند

۲۱. ادریس گرگیج، آچکرزهی. ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فرزند قاسم متاهل ، دارای پنج فرزند اهل کریم آباد زاهدان، تحت اتهامات مربوط به مواد مخدر، در زندان تربت جام

۲۲. حبیب الله سخی، دادزهی، چهل و سه ساله فرزند مولاداد، دارای چهار فرزند اهل زاهدان عنوان شده است.  در سحرگاه ۱۴اردیبهشت ۱۴۰۲ در اصفهان به اتهام مواد مخدر اعدام شد.

بر اساس برآورد فعالین حقوق بشر ، از ۲۹ مرداد گذشته تا ۱۴ اردیبهشت امسال، دست‌کم ۱۲۳ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف کشور اعدام شده‌اند.

بنظر می رسد که دستگاه سرکوب خامنه ای برای انتقام گرفتن از مردم بپاخاسته بلوچستان که برغم فشارها به قیام سرفرازانه خود ادامه داده‌اند، به این اقدامات دیوانه وار دست زده است که نتیجه آن اعدام جوانان بلوچ است.

قطعا خامنه ای می داند که پاسخ خود را از قهرمانان بلوچ در تظاهرات خشم جمعه و نیز اقدامات اختناق شکن دلیران بلوچ در شهرهای مختلف خواهد گرفت.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل