برای یک ایران آزاد

گزارش سرنوشت رژیم پس از خروج آمریکا از برجام

0

گزارش سرنوشت رژیم پس از خروج آمریکا از برجام

خروج آمریکا از برجام باعث به‌هم‌ریختگی درونی حاکمیت آخوندی و سراسیمگی باندها و مهر‌ه‌های آن شده است.

مهر‌ه‌های خامنه‌ای حرف‌های چند سال گذشته آخوند حسن روحانی را در رابطه برجام دست‌مایه حمله به او کرده‌اند، تا جایی که طنز‌گونه از حرف‌های او یاد می‌کنند و می‌نویسند «لوکوموتیو امید به مقصد نرسید» و در میانه راه متوقف شد، «از این پس سخن گفتن نسبت به آن (برجام) بیهوده است» و «بحث تعامل با آمریکا باید بایگانی شود» و…

در این رابطه یاسر جبرائیلی، از باند خامنه‌ای، با اشاره به خروج آمریکا، برجام را به‌مثابه قراردادی که «موضوعیت خود را از دست داده است» می‌داند.

از نظر این مهره‌ باند خامنه‌ای «از امشب برجام حقیقتا هیچ است و سخن گفتن درباره آن و برنامه‌ریزی درباره آینده آن، اتلاف بیش‌از‌پیش منابع است».(سایت مشرق ۱۹اردیبهشت ۹۷)

خبرگزاری سپاه پاسداران(فارس) ۱۸اردیبهشت نیز دولت روحانی را به‌دلیل «بستن با کدخدا» که «چیزی نصیب» حاکمیت آخوندی نکرد زیر ضرب گرفته است.

نویسنده خبرگزاری سپاه پاسداران سرنوشت امروزی برجام را «‌نتیجه بی‌توجهی به هشدارهای خامنه‌ای و دلسوزان نظام» توسط دولت روحانی می‌داند و به روحانی هم هشدار می‌دهد که از این پس هم با اروپا نبندد، زیرا «ما باید بدانیم که اروپا هم در حوزه سیاسی و هم اقتصادی با آمریکا منافع مشترک بیشتری دارند و مسلماً به سمت آمریکا خواهند رفت، برای همین باید مراقب باشیم».

فؤاد ایزدی، یکی دیگر از عناصر باند خامنه‌ای، با اشاره به خروج آمریکا از برجام، ابراز امیداواری می‌کند که سخنان ترامپ «افرادی را که در رؤیای آمریکایی بودند از خواب خوش بیدار کند تا متوجه ماهیت آمریکا بشوند و «بحث تعامل با آمریکا باید بایگانی شود».

ایزدی نتیجه تلاش دولت روحانی برای تصویب برجام و حفظ آن ظرف ۵سال گذشته را باعث «معطل» کردن «کشور» می‌داند.

او ابراز امیدواری می‌کند افرادی که باعث این وضعیت شدند «به اشتباه خود پی ببرند» و «مسئولیت‌ تحلیل‌های غلط خود را بپذیرند چرا که کشور ۵سال معطل این تحلیل‌ها و سیاستهای غلط بود».(سایت مشرق ۱۹فروردین ۹۷)

تا آنجا که به موضوع رشد تضادهای درونی برمی‌گردد، شاید جنگ‌وجدال در مورد خروج آمریکا از برجام نیز در عداد سایر جدالهای درونی تلقی شود و عادی به‌نظر آید.

اما واقعیت این نیست، زیرا هم‌چنان که اظهارات فوق نشان می‌دهد، در نتیجه فرجام بد برجام و وضعیت کنونی‌آن، تضادهای درونی رژیم به‌مراتب بیشتر از گذشته شده و بیش‌از‌پیش نیز دچار به‌هم‌ریختگی درونی رژیم شدت داده است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.