برای یک ایران آزاد

خط فقر مطلق در سال‌ ۹۵ و سال ۹۷؛ آمار اعلام شده تا چه حد واقعی‌ست

0

خط فقر مطلق در سال ۹۵ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شد. دنیای اقتصاد در یک بررسی نتایج این گزارش را به سال ۹۷ نیز تعمیم داد. اما واقعیت آماری فقرا در ایران چیست؟

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار یک گزارش تحلیلی، مرز ریالی خط فقر مطلق در سال ۱۳۹۵ را مشخص کرد.
منظور از فقر مطلق در این گزارش «ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی» یا به‌عبارت دیگر عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه می‌باشد.
در این بررسی در محاسبه خط فقر مطلق در مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ خوشه شامل شهرستان تهران با خط فقر سرانه معادل ماهانه حدود ۷۷۰ هزار تومان، دارای نرخ فقر حدود ۱۲ درصد است.
از آنجایی که رقم ۷۷۰ هزار تومان برای تمام اعضای خانواده محاسبه نمی‌شود و به‌عنوان مثال برای کودکان ضریب ۰.۵ در نظر گرفته شده است؛ در نتیجه یک خانوار چهار نفره برای آنکه در زیر خط فقر مطلق قرار نگیرد نیاز به ۲ میلیون و ۷۹ هزارتومان درآمد در سال ۱۳۹۵ داشت.
همین بررسی، سرانه ماهانه حدود ۴۳۰ هزار تومان را برای خوشه شامل مناطق روستایی استان‌های تهران و البرز اعلام کرده است. این مناطق با نرخ فقر حدود ۱۴.۵ درصد بیشترین فقرا را در خود جای داده است.
دنیای اقتصاد آمارهای مرتبط با سال ۱۳۹۵ را با لحاظ کردن میزان تورم در سال ۹۷، به این سال هم تعمیم می‌دهد. براساس آمارهای بانک مرکزی، تورم در آبان ۹۷، نسبت به سال ۹۵، به میزان ۵۳ درصد افزایش داشته است.
بر همین اساس، نرخ خط فقر سرانه ماهانه شهر تهران در سال ۹۷ معادل یک میلیون ۱۷۸ هزارتومان می‌باشد. در نتیجه درآمد مورد نیاز یک خانوار چهارنفره در شهر تهران برای نغلطیدن به زیر خط فقر مطلق ۳ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است.
همچنین خط فقر مطلق برای یک خانوار چهارنفره ساکن در روستاهای استان‌های تهران و البرز در سال ۹۷، عدد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
بررسی دنیای اقتصاد از این گزارش تصریح می‌کند که بسیاری از پژوهشگران، رقم‌های متفاوتی را برای خط فقر مطلق در ایران عنوان می‌کنند که تا ۶ میلیون تومان برای هر خانوار نیز عنوان شده است. [اقتصاد نیوز ۱۵ آذر ۹۷]
پیشتر رسول خضری، عضو مجلس اعلام کرده بود که خط فقر مطلق در تهران به رقم ۱۰ میلیون تومان نزدیک می‌شود. او همانجا افزود که قدرت خرید بیش از ۸۰ درصد جامعه به یک ششم تقلیل پیدا کرده است.
با این همه این عضو مجلس تصریح کرد که دولت عددهای واقعی درباره خط فقر مطلق را به جامعه اعلام نمی‌کند و سعی می‌کند که رقم خط فقر مطلق را پایین‌تر از میزان واقعی آن نشان دهد. [خط فقر ۱۰ میلیون تومانی و هزینه ۵۰۰ میلیاردی برنامه اتمی]

در همین زمینه:
افزایش نقدینگی به معنی فقر بیشتر؛ از ابتدای دوره احمدی نژاد تا خرداد ۹۷
درباره ترکیب جمعیتی زندان‌ها؛ چرخه‌ی فقر و ستم مضاعف
چند میلیون ایرانی گرسنه هستند؟؛ تصویری از فقر در ایران
فقر نسبی یا فقر مطلق؛ کدام یک چالش اصلی در پیشاروی نظام هستند؟

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.