برای یک ایران آزاد

خلیفه کذاب؛ و درس صداقت و امانت و مردم داری

0

خلیفه کذاب در درس «خارج» حدیثی را دستمایه می‌کند تا با اتکا بر آن تمام آنچه توسط نظام ولایت فقیه نقض شده است را به‌مثابه یک توصیه اخلاقی عرضه کند.

فریبرز شادان

مردم ما نزدیک به چهل سال است که حکومت دینی خلیفه جهل و جنایت را تجربه کرده اند و از نزدیک در زندگی روزمره شان به عمق خباثت و رذالت این اندیشه قرون وسطایی پی برده اند هرچند خلیفه ارتجاع بخواهد با سوء استفاده از نام پیامبر و ائمه، چرک و عفونت این فکر عقب مانده را تطهیر کند ولی زمانه نشان داده که با وجود متعفن این والیان دین پناه، با هفت دریا هم تطهیر نخواهد شد وجانماز آب کشیدن این هرزگان هیچ تغییری در سرنوشت محتومشان ایجاد نخواهد کرد و باید کالبد کرم زده و گندیده این وحوش را برای همیشه دفن کرد.
خامنه ای ورشکسته در سایتش اقدام به شرح حدیثی می کند که گویا درهنگام درس فقه خارج!!! به آن پرداخته و تحت عنوان نزدیک ترین افراد به پیامبر در روز قیامت اقدام به روضه خانی نمود.
اولا که می خواهد این پز مسخره را بدهد که گویا خامنه ای که بی سوادی او حتی در دستگاه آخوندی خودشان زبان زد عام و خاص هست حالا درس خارج!!! هم می دهد البته ممکن است درس خارج بدهد ولی کمی دیر شده و چون نظامش از خط بقا خارج شده، احتمالا درس های خارج از خط را به وحوش جنایتکارش می خواهد تدریس کند شاید فرجی حاصل شود.
دوم اینکه با بیان این حدیث، به شکل مزورانه به مردم دردمندی که زیرفشارهای اقتصادی کمرشان خردشده، وعده و وعیدهای آن دنیا را بدهد و اینکه دنیا را رها کنند و به آخرت فکر کنند که همین جا باید گفت چرا این درس ها را به آخوندهای دزد و کثیف وتبهکارت نمی دهی که با چسپ ساخت حوزه اینقدر به دنیا چسپیده اند که کنده شدن آن ها محال است. به همین دلیل مردم به شما نمی گویند که شرم وحیا کنید چون وصله ناچسبی به حضرات هست.
در ادامه شرح حدیث، این ولی فقیه یک شبه که از خم رفسنجانی معروف به سردسته مکاران و روبه صفتان بیرون آمد می گوید:
«وضع دنیا را ملاحظه کنید: اگر چنانچه در جایی که سختی هست، مشکل هست، تهاجم هست، دزدی هست، رذالت هست، یک نفر انسانی که آنجا در معرض همه‌ی اینها قرار گرفته، بخواهد خودش را امنیت بدهد، یک کسی را پیدا می‌کند، یک شخصیتی را پیدا می‌کند که قوی باشد، مستحکم باشد و فوراً می‌رود نزدیک او می‌ایستد».
الحق که دنیایی که خامنه ای و اعوان و انصار او برای مردم ایران ایجاد کرده را اینجا خوب توصیف کرد. همچنین وقتی شرایط جامعه اینگونه هست مردم به چه کسی روی می آورند؟ کسی که شخصیت قوی مستحکم داشته باشد ناخواسته آدرسی را می دهد که مردم ایران آن را در وجود آلترناتیو انقلابی که چهل سال است لحظه ای برای آزادی و رهایی مردم پا از میدان رزم بیرون نکشیده اند می بینند. به این می گویند یک فقره ناشی گری عظما که هم شرایط جامعه ای که تحت حاکمیت ارتجاع ایجاد شده را نشان می دهد و هم نشان دادن راه نجات مردم از این شرایط سختی که گریبانگیر مردم تحت ستم ما شده است.
در ادامه این ترهات مغرضانه که قصد سوءاستفاده از حدیث را به نفع حکومت کذاب وخیانت کار خود و سیستم زیردستش دارد به سه موضوع دیگر می پردازد که به راستی هیچ سنخیتی با این دجالان دستار بسر ندارد و صرفا در ادامه همان فریبکاری هایی ست که برای سالیان متمادی مردم ایران از آن رنج می برند. یکی از این سه موضوع راستگویی است که چنین می‌گوید:
«کسی که راستگوتر است، در حرف زدن راستگو است، آنچه می‌گوید از روی صدق بیان می‌کند؛ دروغ و تهمت و شایعه و حرف ضعیف و قول بغیر علم و مانند اینها در آن نیست»
اگر ملاحظه شودطوری راستگویی را توضیح می دهد که هم خودش را سفید سازی کند هم اینکه روی فریادهای مردم دردمند و ستم کشیده ما خاک احادیث را بپاشد و بگوید که هرآنچه شما در رابطه با خلافت ما می گویید اینگونه هست و به بیانی با سوء استفاده ظالمانه از احادیث واقعیت های ساختار کل نظام ولایت فقیه که روی دروغ و دجالگری بنا شده را به شایعه و تهمت و حرف ضعیف و قول به غیر علم تعبیر کند.
موضوع دیگری که این شیاد قرقره می کند بحث امانت است که تابحال هرچه در نظام ولایت بوده خیانت محض و آشکار در حق مردم بود و لاغیر. خامنه ای شیادانه می گوید:
«آن کسی که بیشتر از همه اداء امانت می‌کند؛ که مکرّر عرض کرده‌ایم که امانت فقط این نیست که حالا یک پولی شما دست بنده بسپرید، بنده آن را به شما برگردانم؛ این یکی از انواع امانت است. همه‌ی آن چیزهایی که مردم به ما می‌سپرند، امانتهای مردم است؛ مقام را به ما می‌سپرند، امنیّت را به ما می‌سپرند، دینشان را به ما می‌سپرند، حفظ نوامیسشان را به ما می‌سپرند؛ همه‌ی این چیزها امانتهای مردم دست ما است. ما حکومتیم دیگر…»
اما در وجود این نظام تبهکار تنها مقوله ای که جا ندارد امانت داری است و البته این هم به نخستین خشتی که خلیفه اول کار گذاشت برمی گردد کسی که به مردم وعده های فراوانی قبل از رسیدن به حکومت داد اما همه آن وعده دادن ها را امروز مردم ایران به تمسخر می گیرند. همان دجال خون آشام که وعده آزادی داد. وعده مجانی کردن امکانات رفاهی و معیشتی داد. همان که وعده داد که کاری به حکومت کردن ندارد و تا توانست وعده های دروغین را در جمع اراذل نوفل لوشاتو داد و وقتی که سوار اریکه قدرت شد به همه آنها خیانت کرد به یک خلق و تاریخ آن خیانت کرد و بالاترین خیانت دیگر که مرتکب شد خیانت به اعتماد توده ها بود؛ زخمی که بسیار طول خواهد کشید که درمان یابد. حالا جانشین خلیقه اینگونه دم از امانت داری می زند.
خامنه‌ای در ادامه وجهه سازی مضحک برای نظام و شخص پلید خودش بحث مردمی بودن را با استناد از حدیث ادامه می‌دهد و می گوید:
«مردمی باشید، با مردم باشید. معنای با مردم بودن این نیست که فرض کنید انسان به چهار نفر از طبقه‌ی ممتازه بگوید اینها مردمند؛ نه، یعنی توده‌ی مردم، طبقات پایین مردم، عامّه‌ی مردم؛ با اینها باشید، بین اینها باشید، مثل آنها زندگی کنید، در حدّ آنها زندگی کنید». [خامنه‌ای ۳ آذر ۹۷]
خنده دار ترین اما در عین حال تلخ ترین واقعیت روزگار را ببین که خامنه ای از مردمی بودن و با مردم بودن صحبت می‌کند. گرگ درنده خویی که لباس چوپان پوشیده البته بهتر است بگوئیم گرگی که عبا و ردا پوشیده و دستار بر سر ظاهر شده است.
گویی هیچ منطق و قانونی در جهان حکمفرما نیست و هرچه هست رذالت آخوندی است که لق لق زبان آخوندها شده است. وقتی که چندین میلیون گرسنه هستند، بانی و باعث آن کیست؟ وقتی مردم از شدت فقر به فروش جگرگوشه شان تا اعضای بدن شان روی آورده اند عامل این فاجعه کیست؟ وقتی این همه جوان از زن و مرد دست به خودکشی می‌زنند، وقتی اعتیاد بیداد می‌کند مسبب اصلی کیست؟ کسی که با مردم هست یا آنکه ضدمردم و خائن به حق و حقوق مردم ست؟
به راستی که این نظام اگر همین دکان سوء استفاده از احادیث و تحریف و سایر جعلیات برای توجیه بقای منحوس خود را در چنته نداشت با چه منطقی می توانست به حکومت خود ادامه دهد؟

از همین نویسنده:
شیادی و دروغگویی؛ فرهنگ کثیف ارتجاع
رقص محلی و فرهنگ ارتجاعی؛ عظما علیه سنت های مردمی
بیداد فقر در حاکمیت سیاه ولایت فقیه
سرکوب خبرنگاران در حکومت استبدادی ولایت فقیه
طلاق زخمی عمیق برقلب زندگی مردم؛ طلاق و ریشه‌های آن

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.