دانشجویان بار دیگر هیبت دیکتاتور را به تمسخر گرفتند!

دانشجویان بار دیگر هیبت دیکتاتور را به تمسخر گرفتند!

فریادهای مرگ بر دیکتاتور بیشتر دانشگاه های ایران را فرا گرفت

امروز شنبه ۱۴آبان ۱۴۰۱ در پنجاه ویکمین روز قیام سراسری مردم ایران علیه دیکتاتوری ولایت فقیه باردیگر دانشجویان دانشگاه‌های کانون خیزش و قیام بودند و هیبت پوشالی خامنه ای را به سخره گرفتند.

دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات امروز دست به تحصن و اعتراض زدند. آنان شعار می دادند:

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان

امروز دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل نیز دست به تحصن و اعتراض زدند. آنان شعار می دادند:

با خون ما نوشتید، مهسا رو ما نکشیم

دانشجوی بی غیرت، مایه ی ننگ ملت

نیکای مارو بردن، جنازشو آوردن

دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

اوین شده دانشگاه ایران شده بازداشتگاه

علوم پزشکی کردستان؛

از سوی دیگر تمامی اعضای دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرستان(اعم از استاد، دانشجو، کاراموز و کارورز) جهت اعتراض به حمله‌ی شبانه به خوابگاه ۲۲ گولان و همچنین یورش نیروهای امنیتی به تجمع دانشجویان این دانشگاه که منجر به زخمی شدن تعدادی از دانشجویان گردید در اعتصاب کامل به سر می‌برند و اعلام کرده‌اند تا زمانی که امنیت آن‌ها تامین نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

علوم پزشکی مشهد:

تحصن دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اعتراض به احکام سنگین تعلیق دانشجویان، که علاوه بر تحصن به اعتصاب و عدم حضور در بیمارستان‌ها بجز اورژانس امتداد یافت.

در همین زمینه

جوادیه تهران به صحنه رویارویی جوانان با سرکوبگران خامنه ای تبدیل شد!

علوم اجتماعی تهران هم علیه دیکتاتوری برخاست

امروز ۱۴ آبان ماه، دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی علی رغم حضور پرتعداد لباس شخصی ها و نیرو‌های امنیتی در اطراف دانشکده، در اعتراض به جو امنیتی موجود در دانشگاه که طی روزها و هفته‌های اخیر فزونی پیدا کرده است، رفتار قاضی مآبانه رئیس دانشکده و همچنین همکاری حراست و رئیس دانشکده با نیرو‌های امنیتی، جلوگیری غیرقانونی از ورود هم‌کلاسی‌هایشان به دانشگاه، دست به تحصن در راهرو دانشکده زدند‌ و در ادامه به جلوی در اتاق حراست رفته و  همچنین در راهرو اساتید تجمع کرده و شعار دادند:

قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه، چه رهبر

مرگ بر دیکتاتور

توپ، تانک ، مسلسل دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد

دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد

دانشجو تعلیق بشه، دانشگاه تعطیل میشه

رئیس حراست، نماد وقاحت.

در ادامه این روند که با تهدید از جانب نیرو‌های امنیتی همراه بود ،دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی مجددا به جلوی درحراست بازگشتند و به تحصن خود ادامه دادند. اقدامات و اعتراضات امروز دانشجویان این دانشکده، سبب تسلیم دانشگاه در برابر لغو ممنوع‌الورودی دانشجویانی شد که در روز‌های گذشته به ناحق از ورود آنان به دانشکده جلوگیری می‌شد.

دانشگاه علامه؛

امروز دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه در اعتراض به ممنوع‌الورودی جمعی از دانشجویان این دانشکده دست به تظاهرات زدند. آنان شعار می دادند:

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

دانشگاه هنر اصفهان

امروز دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان در اعتراض به سرکوب‌های وقیحانه‌ی مردم و دانشجویان توسط نیروهای امنیتی دست به اعتراض زدند.

آزادی آزادی آزادی

به هر زبان که گفتیم صدای تیر شنفتیم

دانشگاه شریف با فریاد مرگ بر دیکتاتور

دانشگاه خوارزمی واحد کرج رو در روی دیکتاتوری

تجمع گسترده‌ی امروز دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج در اعتراض به سرکوب فراگیر علیه دیکتاتوری شعار دادند؛

توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد

سیستم فاسد نمی خوایم رژیم قاتل نمی خوایم

دانشگاه آزاد تهران شمال

امروز دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شمال، علی‌رغم سرکوب گسترده‌ی دانشجویان این دانشگاه و بازداشت یکی از دانشجویان به نام شهریار شمس برای دومین بار دست به تجمع زدند.

دانشگاه علم و صنعت

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به سرکوب فراگیر، تهدید، ممنوع‌الورودی و بازداشت دانشجویان دست به اعتراض زدند.

گفته می‌شود حراست دانشگاه یونیفرم آبی خود را به تن نیروهای لباس شخصی کرده و تعداد افراد ناشناس دارای یونیفرم حراست بسیار محسوس است. این اعتراض پس از سه تحصن در دانشکده‌های مهندسی شیمی، مهندسی مواد و مهندسی کامپیوتر و با وجود جو امنیتی و خفقان شدید در دانشگاه علم‌وصنعت هم اکنون در جریان است.

دانشگاه امیرکبیر:

امروز دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به بازداشت‌ها و تعلیق دانشجویان این دانشگاه دست به اعتراض زدند.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل