برای یک ایران آزاد

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران در اعتراض به ادامه بازداشت ها تجمع اعتراضی برگزار کردند

0

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران در اعتراض به ادامه بازداشت ها تجمع اعتراضی برگزار کردند
ظهر امروز سه شنبه ۴ تیر ماه ۹۸  جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به ادامه بازداشت ها و صدور احکام قضایی برای دانشجویان، در دانشکده علوم دانشگاه تهران تجمع کردند.

عوامل و مسئولین وزارت علوم رژیم بارها به دانشجویان قول اختتام پرونده فعالان صنفی دانشجویی و بازگشت پرونده های آنها به دانشگاه را داده بودند. اما این کار اجرا نشده است.
دانشجویان متجمع خواستار حضور مسئولین دانشگاه و پاسخگویی نسبت به وضعیت دانشجویان بازداشتی و سایر دانشجویان تحت حکم این دانشکده شدند و تاکید کردند در صورت عدم پاسخگویی مسئولین و بی نتیجه ماندن مطالبات، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
از ساعت ١۵ امروز، مجددا دانشجویان تجمع خود را آغاز کرده اند و منتظر ارائه توضیحات از جانب رئیس دانشکده علوم اجتماعی هستند.

پیشتر در روز شنبه ۱۴  اردیبهشت ماه ۹۸ درگیری دانشجویان با بسیجی ها در دانشکده علوم اجتماعی  در نشستی که به مناسبت روز جهانی ارتباطات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شده بود رخ داده بود.

دانشجویانی که به بازداشت یکی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی اعتراض کرده بودند با تعدادی بسیجی در حین اجرای برنامه درگیر شدند .

همچنین در تجمع روز کارگر در تهران که توسط کارگران در جلوی مجلس آخوندی برگزار شده بود تعدادی بازداشت شده بودند، که در میان آنان تعدادی از دانشجویان هم بودند که از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.