درباره ما

ایران آزادی برای ترویج آزادی، برابری، دموکراسی، حقوق بشر و سکولاریسم فعالیت می‌کند.

ایران آزادی می‌کوشد تا صدای سرکوب‌شدگان باشد؛ کارگران، دانشجویان، معلمان، بیکاران، غارت‌شدگان، کارتن‌خواب‌ها، و ملتی که برای به‌دست آوردن آزادی، برابری و حقوق بشر مبارزه می‌کند.

ایران آزادی همچنین صدای جوامع ایرانی حامی مقاومت در سراسر جهان که طنین‌انداز تلاش‌ها و فعالیت‌های آزادیخواهانه آنها در حمایت از اعتراضات و اعتصابات مردم برای تحقق دموکراسی و آزادی در ایران است را انعکاس می‌دهد.

ایران آزادی در مسیر تحقق این اهداف به ارائه تحلیل و انتشار اخبار می‌پردازد.

پر بازدیدترین‌ها

آخرین مطالب