برای یک ایران آزاد

درسهایی از انقلاب های جهان – انقلاب روسیه ۱۹۱۷ قسمت ۲

0

درسهایی از انقلاب های جهان – انقلاب روسیه ۱۹۱۷ قسمت ۲

سلام و درود به شما بینندگان گرامی

در برنامه قبل دیدیم که حزب بلشویک به رهبری لنین به این نتیجه رسیدند که تغییر مسالمت‌آمیز برای انتقال حاکمیت غیر ممکنه و تنها برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری از طریق قیام مسلحانه است.

با اوجگیری جنبش توده ای تنها راه برای خروج از بن بست سرنگون ساختن حکومت موقت از طریق قیام مسلحانه بود اکثریت عظیم توده های مردم به تجربه خود به صحت اندیشه های بولشویکها پی برده بودند و با همه گیر  شدن شعار همه حاکمیت به شوراها این شعار به معنای قیام مسلحانه بر ضد حکومت بورژوایی تثبیت شد بیش از ۲۵۰ شورای کشور پشتیبانی خود را از شعار بولشویکی همه حاکمیت به شوراها اعلام داشتند.

کشور در یک بحران عمومی ملی فرو رفته بود اقتصاد ملی به سرعت نزول کرده بود و طبقات حاکم نمی‌توانستند جلوی این وضعیت را بگیرد از طرفی توده‌های مردم حاضر نبودند مثل قبل زندگی کنند و به حاکمان بورژوازی تن بدهند.

کارگران ماموران دولت را از کار برکنار می کردند مدیران کارخانه‌ها را بازداشت میکردند و اداره تولید را در دست گرفتند و جنبش کارگری به مرز به دست گرفتن حاکمیت رسیده بود دهقانان زمینهای ملاکان را تصرف و بین خود تقسیم می‌کرد و جنبش دهقانی در سراسر کشور به قیام مبدل می‌شد ۲۴ اکتبر قیام مسلحانه آغاز شد و لنین مستقیم رهبری قیام را در این ستاد در دست گرفت واحدهای گارد سرخ به دستور ستاد قیام هدف هایی را که قبلا تعیین شده بود اشغال کرد اوضاع بین المللی نیز تغییر کرده بود طبقات حاکم روسیه منطقه‌ای ریگا را به آنها آلمانها داده حاضر بودند پتروگراد را نیز در عوض کمک به اختناق و سرکوب انقلاب به آنها تسلیم نمایند لنین اوضاع کشور را به دقت دنبال می‌کرد درباره کوچکترین تغییرات اظهارنظر می‌کرد در فاصله روزهای ۱۲ و ۱۴ سپتامبر ۱۹۱۷ لنین نامه به کمیته مرکزی و کمیته های حزبی نوشت و حزب را به قیام مسلحانه فراخواند…

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.