برای یک ایران آزاد

درگيری تماشاگران و ماموران در ورزشگاه الغدير اهواز در مسابقه پرسپولیس و استقلال خوزستان

0

درگيری تماشاگران و ماموران در ورزشگاه الغدير اهواز در مسابقه پرسپولیس و استقلال خوزستان

درگيری تماشاگران و ماموران در ورزشگاه الغدير اهواز پنجشنبه شب ۱۸ مرداد ۹۷ در مسابقه پرسپولیس و استقلال خوزستان رخ داد.

در این درگیری بیش از ده‌ها نفر از نیروهای سرکوبحکومت به دست جوانان مجروح شدند.

شماری از جوانان نیز در این درگیری مجروح شدند.

پنجشنبه شب ۱۸ مرداد ۹۷ درگيری تماشاگران و ماموران در ورزشگاه الغدير اهواز در جریان

مسابقه فوتبال بین تیم های پرسپولیس و استقلال خوزستان رخ داد.

در درگيری جوانان و ماموران در ورزشگاه الغدير اهواز بیش ده نفر از ماموران حکومت

مجروح شدند.

همچنین شماری از تماشاگران نیز مجروح شدند که به بیمارستان منتقل شدند.

بنابر خبر رسیده وضعیت بعضی از مجروحین وخیم است.

نيروهای امنيتی راههای منتهی به ورزشگاه الغدير را بستند تا مانع پیوستن مردم به تماشاگران

و جوانان در ورزشگاه و خیزش عمومی شوند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.