برای یک ایران آزاد

درگیری دستفروشان محروم با ماموران رژیم در بازار تبریز

0

درگیری دستفروشان محروم با ماموران رژیم در بازار تبریز
به دنبال تجمعات اعتراضی چند روز اخیر دستفروشان تبریز تنش و درگیری میان ماموران سرکوبگر شهرداری و دستفروشان بالا گرفت و امروز سه‌شنبه ۱۸ تیرماه ۹۸ بدنبال مزاحمت های مجدد ماموران شهرداری رژیم برای این قشر محروم در بازار تبریز، بین آنان و ماموران وحشی شهرداری رژیم درگیری شدیدی رخ داد. در این درگیری تعدادی از نفرات مجروح شده اند. درگیری به حدی بود که رژیم آخوندی برای سرکوب دستفروشان و مردم حمایت کننده از آنها، نیروی ضدشورش وارد کرده است.

قابل ذکر در روزهای یک شنبه ۱۶ و دوشنبه ۱۷ تیرماه  ۹۸ ماموران وحشی سد معبر شهرداری رژیم در تبریز به دستفروشان اول بازار گرجیلر حمله کردند. در جریان این حمله وحشیانه یک پیرمرد دستفروش نابینا دچار تشنج شده بود.
پیشتر نیز در روز یکشنبه ۹تیر ۹۸ دستفروشان محروم تبریزی در اعتراض به ممنوعیت دستفروشی در محوطه بازار تاریخی تبریز، در مقابل درب فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کرده بودند.

دستفروشان با برپایی تجمع اعتراضی نسبت به جمع آوری بساطشان توسط ماموران شهرداری و همچنین ایجاد بازار شب در میدان “نماز” تبریز اعتراض کرده بودند. دستفروشان میگویند شهرداری روز یکشنبه ۹ تیرماه هرگونه دستفروشی در محدوده بازار تاریخی تبریز را ممنوع اعلام کرده است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.