برای یک ایران آزاد

در گذر تاریخ – جنبش جنگل قسمت ۲

0

در گذر تاریخ – جنبش جنگل قسمت ۲

در گذر تاریخ – جنبش جنگل قسمت ۲-جنگل کانون شورش ۱۴خرداد یک روز بزرگ برای رقم خوردن در جنبش آزادی خواهی ملی مردم ایران بود میرزا کوچک خان اعلام جمهوری…
۱۴ خرداد روز رقم خوردن یک پیروزی بزرگ برای جنبش آزادیخواهی مردم ایران میرزاا کوچک خان ضمن اعلام حکومت جمهوری دیدگاه‌ها و مواضع جنبش را اینگونه اعلام کرد .

۱ جمعیت انقلاب سرخ ایران اصول سلطنت را ملغی اعلام کرده و اعلام جمهوری می نماید

۲ حکومت موقت جمهوری حفاظت از جان مال عموم اهالی را به عهده می‌گیرد

۳ هر نوع معاهده و قراردادی که به ضرر ایران باشد قدیم و جدید با هر دولتی لغو و باطل می شناسد

۴ حکومت موقت جمهوری همه اقوام بشر را یکی دانسته و تساوی حقوق را درباره آنان قائل و حفظ شعائر اسلام را فرایض می داند

در پی اعلام حکومت جمهوری گیلان مرامنامه جنگل نیز انتشار یافت در این مرامنامه بر آسایش عمومی آزادی حقیقی تساوی افراد انسانی بدون تبعیضهای نژادی و مذهبی حاکمیت اکثریت ملت استقلال و تمامیت ارضی آزادی اجتماعات مطبوعات کار کلام تحصیل و تساوی مرد و زن در حقوق اجتماعی و برانداختن اصول بیکاری و مفتخوری تاکید شده است 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.