برای یک ایران آزاد

دستگیری معترضین به بازداشت غیرقانونی هاشم خواستار در مقابل بیمارستان ابن سینای مشهد

0

دستگیری معترضین به بازداشت غیرقانونی هاشم خواستار در مقابل بیمارستان ابن سینای مشهد
بعدازظهر روز دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷ دهها تن از مردم مشهد همراه با اعضای خانواده آقای هاشم خواستار، مسئول کانون صنفی معلمان در مشهد در اعتراض به ربودن وی و زندانی کردن او از روز اول آبان ماه در بخش روانی بیمارستان ابن سینا که در مقابل این بیمارستان دست به تجمع و اعتراض زده بودند توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

در همان دقایق اول شکل‌گیری تجمع، پسر آقای خواستار توسط ماموران انتظامی و گارد ضدشورش که در محل حاضر شده بودند، دستگیر شد.

مأموران انتظامی به خواهر آقای خواستار ‌گفتند که باید محل را ترک کند ولی ایشان در برابر نیروهای سرکوبگر ایستاد و با فریاد بر سر آنها خواستار آزادی برادرش شد.

گارد ضدشورش مسیر رسیدن به بیمارستان را بسته بود تا مانع رسیدن معترضین جلوی بیمارستان شود.

گزارشها از صحنه حاکی است نیروهای امنیتی یکی از زنان که در محل حاضر بود به طرز وحشیانه‌ای دستگیر کرده و با خود بردند.

زنان دیگری که در محل بودند با صدای بلند اقدامات سرکوبگرانه رژیم و دستگیری خودسرانه آقای خواستار را افشا کرده و از مردم و عابرین درخواست حمایت می کردند.

فرد دیگری که برای تهیه خبر برای یک خبرگزاری به صحنه آمده بود، توسط مأموران دستگیر شده و به داخل بیمارستان منتقل شد که امکان تهیه گزارش و خبر نداشته باشد.

همسر آقای خواستار نیز از ابتدا اعلام کرد من این قدر اینجا می‌مانم تا همسرم را آزاد کنید.

اما نیروهای رژیم خانم صدیقه مالکی فرد، همسر آقای هاشم خواستار را نیز دستگیر کرده و با خود به محل نامعلومی منتقل کردند.

قابل ذکر است که خانم مالکی فرد اخیرا عمل قلب باز کرده و بیمار است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.