برای یک ایران آزاد

دستگیری ۴۰ نفر در کردستان به علت اعتصاب عمومی

0

دستگیری ۴۰ نفر در کردستان به علت اعتصاب عمومی
روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۹۷ عوامل و ماموران ولایت فقیه؛ ۴۰ نفر از فعالین کردستان را به جرم شرکت در اعتصاب عمومی دستگیر کردند.

اسامی ۲۵ نفر از دستگیر شدگان به ترتیب زیر است:

 مریوان

١ـ آرام فتحی ٢ـ سوران دانشور ٣ـ مسلم ابراهیمی ٤ دلیر روشن ٥ـ محمد ازکات ٦ـ احمد تبیرە ٧ـ نوشیروان خوش نظر ٨ـ احسن امانی ٩ـ آرمان امانی

 سنندج

١ـ خالد حسینی ٢ مختار زارعی ٣ـ مظفر صالح نیا

اشنویه

١ـ خالد گنجی  ٢ـ رشید ناصرزادە ٣ـ خدر دولتی ٤ـ سیامند دولتی ٥ـ موسی آذری

روانسر

١ـ باقر صفری

سردشت

١ـ جعفر رسول پور ٢ـ بهمن دندانساز ٣ـ محمد لیلانه‌ای ٤ـ محمد امینی ٥ـ وفا ٦ ـ محمد

بوکان

١ـ دیاکو باغبانی

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.