برای یک ایران آزاد

دلیران تنگستان کانونهای کوچک در پیروزی های بزرگ

0

۲۲مرداد ۱۲۹۴ آغاز قیام تنگستان
جنگ جهانی اول آغاز شده است . نیروهای روسیه تزاری از شمال و نیروهای انگلستان از جنوب، ایران را مورد حمله قرار میدهند. نیروهای اشغالگر انگلیس با تصرف گمرک بوشهر، به دخالتهای نظامی در منطقه پرداخته و تعرضات خود را به سمت شمال گسترش میدهند.
نیروهای روس در شمال بامقاومت میرزای جنگل روبرو میشوند و سربازان دولت فخیمه انگلیس در جنوب با کانونهای مقاومت در تنگستان و کازرون و برازجان .
دلیران تنگستان کانونهای شورشی بوشهر با رهبری رئیسعلی دلواری در تنگستان و ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمد برازجانی در کازرون و برازجان دست به مقاومت در برابر استعمار انگلیس میزنند.
انگیسی‌ها تلاش زیادی کردند تا رئیسعلی را باپول بخرند و مبلغ ۴۰ هزار پوند به او پیشنهاد دادند .
رئیسعلی با خشم و خروش در برابر این پیشنهاد کثیف ایستاد و گفت: در حالی که استقلال ایران درمعرض خطر جدیست چگونه میتوانم ساکت بنشینم .
دولت انگلیس در نامه ای تهدیدآمیز به رئیسعلی مینویسد: اگر بر علیه دولت انگلستان اقدامی بکنید، خانه‌ها و نخل‌هایتان به ویرانه تبدیل خواهند شد». رئیسعلی در پاسخ نوشت:
ما در کوه‌ها زندگی می‌کنیم. نابود کردن کوه‌ها در توان بریتانیا نیست. ما با تمام اراده‌مان،‌ از خود دفاع خواهیم کرد.
نیروهای انگلیس با لغ بر ۸ هزار نفرو ۳۰فروند کشتی جنگی بود. آنها توپ‌های متعدد داشتند. اما یاران رئیس علی از یک‌صد تفنگچی و تعدادی زن و بچه که در روستای دلوار ساکن بودند، بیشتر نبود. در چنین شرایطی تسلیم‌طلبان و مذاکره‌جویان و وارفتگان سیاسی که سخت نگران هزینه قیام در برابر قوا و تجهیزات انگلیس بودند برای رئیس علی و یارانش نوشتند:
از عقل دور است که با عده معدود با قشون نامعدود اجنبی طرف شوی و با تفنگ فتیله‌ای جلوی توپ ۱۰پوندی قرار گیری، بهتر آن که از این خیال منصرف گردی.
رئیس علی، فرمانده دلیران تنگستان قاطعانه در برابر خیانت و رضایت و تسلیم‌طلبی ایستاد و همراه دوست و همرزمش خالو حسین دشتی و دیگر مبارزان تنگستانی و دشتی آماده رویارویی با نیروهای انگلیسی در بوشهر شد.
نبرد سختی بین نیروهای مهاجم و نیروهای رئیسعلی درگرفت و شعله‌های مقاومت در هر جا برافروخته شد.
تنگستانی‌ها در یورش‌های شبانه، ضربات و تلفات موثری بر انگلیسی‌‌ها وارد آوردند. در یکی از این شبیخون‌ها ، رئیسعلی ۲تن از افسران بلندپایه انگلیسی را به همراه ۱۱نفر سرباز هندی از پای درآورد و نیروهای رئیسعلی بدون تلفات برگشتند.
انگلیسی‌ها که نتوانستند بر رئیسعلی و یارانش برتری یابند. طی یک توطئه خائنانه در هنگامه نبرد فردی نفوذی ، رئیسعلی رااز پشت سر هدف گلوله قرار داد. بدین ترتیب رئیسعلی در سن ۳۳ سالگی جانش را تقدیم آزادی میهن کرد و اینچنین نام و یادش در حافظه میهن ودر قیام و تظاهرات فرزندانش درخطه جنوب هم‌چنان زنده مانده است

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.