برای یک ایران آزاد

دومین روز اعتصاب بازیکنان تیم فوتبال شهرداری بندرعباس به دلیل پرداخت نشدن مطالبات

0

دومین روز اعتصاب بازیکنان تیم فوتبال شهرداری بندرعباس به دلیل پرداخت نشدن مطالبات
بازیکنان تیم فوتبال شهرداری بندرعباس به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود به اعتصاب خود که از روز یکشنبه ۲۵ آذر شروع کرده بودند، در روز دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷ هم ادامه دادند.


بازیکنان اصلی و غیر بومی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس به دلیل آنچه پرداخت نشدن مطالبات خود می‌دانند دست به اعتصاب زدند و برای دومین روز متوالی از تمرین کردن خودداری کردند.
با توجه به قرارداد بازیکنان این تیم ، باشگاه می‌بایست تا پایان نیم فصل چهل درصد از مطالبات را پرداخت می‌کرد که تاکنون این اقدام از سوی باشگاه انجام نشده است تا بازیکنان ضمن حضور در محل تمرین از شرکت در تمرینات سرباز بزنند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.