برای یک ایران آزاد

دومین روز تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعترض به کیفیت غذای دانشگاه

0

دومین روز تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعترض به کیفیت غذای دانشگاه
روز دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷ دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعتراض به کیفیت بسیار پایین غذای این دانشگاه برای دومین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی در محوطه دانشگاه زدند. آنها سینی های غذایشان را روی زمین گذاشتند.
آنها گفتند این تجمع دانشجویان فقط در اعتراض به کیفیت نامطلوب غذا نبوده است بلکه دانشجویان نسبت به مشکلات صنفی دانشگاه اعتراض دارند.
 یکشنبه ۲۵ آذر نیز دانشجویان دانشگاه ارومیه دست به یک حرکت اعتراضی زدند. دبیر شورای صنفی دانشگاه ارومیه گفت: ظهر روز یکشنبه تعدادی از دانشجویان این دانشگاه با گذاشتن ظرف غذای خود در حیاط دانشگاه در اعتراض به مشکلات صنفی و کیفیت بد غذای سلف تجمع کردند.
دبیر شواری صنفی دانشگاه ارومیه تصریح کرد: دانشجویان با تجمع در حیاط دانشگاه خواستار حضور رئیس دانشگاه شدند؛اما هیچ کدام از کارگزاران نظام حاضر به پاسخگویی نشدند.

 دانشجویان  پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:
عدالت آموزشی
استاد از دانشجو برتر نیست
دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد
تدبیر این وزارت علم است یا تجارت؟
پول نداریم
دانشجویان شعار می‌دادند:
آموزش رایگان حق مسلم ماست
دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.