برای یک ایران آزاد

دومین روز تحصن یکی از فارغ التحصیلان بیکار در مقابل مجلس در اعتراض به بیکاری

0

دومین روز تحصن یکی از فارغ التحصیلان بیکار در مقابل مجلس در اعتراض به بیکاری
روز سه شنبه ۱۶ بهمن۹۷ یکی از فارغ التحصیلان بیکار در برابر ساختمان مجلس نظام در اعتراض به بیکاری و وضعیت بد اقتصادی کشور، برای دومین روز دست به تحصن زد.

وی پلاکاردی در دست داشت که بر روی آن نوشته شده بود:

«به نام خداوند عدالت  وبرابری بیکاری…

اینجانب علی شیر مرد فارغ التحصیل مهندسی معماری ۲ سال است نمایندگان مجلس و مسئولین قدمی برای من برنداشتند، بنده تحصن خود را تا احراز حق خود یعنی کار مرتبط با رشته تحصیلی خود در ارگانهای دولتی ادامه می دهم».

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.